."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Saturday, 14 November 2009

Untold history of Thamils - Part 1

Untold history of Lankapuri(Sri Lanka) - Part 1

Untold history of Singai Empire/ Tronote(திருநாடு)/ Lankapuri/ Thampapanni or Tâmraparnî (Aryans)/ Serendip(Greek/Arabs)/ Ceylon(British)/ Sri Lanka(North indians, also known in Sinhala as , in Tamil as இலங்கை) -

Part 1 - history by Maps.

Better quality maps will be uploaded soon...

The maps show that how the native Dravidian Tamils gradually lost their lands to the cunning Aryan Sinhalese.-End of Part 1-

Our goal is to strengthen Tamils by knowing their heritage through historical, archeological & genealogical research and education. It's only a small step. Join us & lets restore our heritage for many generations to come. We are exploring ancient history, recent past and present state of Tamils & Thamil language around the globe.

We need to preserve our heritage inorder for future generations to know their roots. Let's declare an annual Tamils' global history week. Let's have seminars, conferences & conventions worldwide annually.

|| Part-1 || Part-2 || Part-3 || Part-4 || Part-5 || Part-6 || Part-7 || Part-8 || Part-9 || Part 10 || Part-11(coming soon) ||


So every one will wonder how the Sinhala race become the majority in Singai Empire/Tronote(திருநாடு)/Lankapuri/Thampapanni(Aryans)/Serendip(Greek/Arabs)/Ceylon(British)/Sri Lanka(North indians)... continue reading... you will finally get to know.

ஆண்டவர்கள் ‘பயங்கரவாதி’களான கதை. நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் அகதிகளான வரலாறு.

more will follow @
http://tamilcause.blogspot.com

2 comments:

 1. "The present day Thamils in Jaffna are mainly the descendants of the Vellalas who were brought by the Dutch for their tobacco cultivation and of those who were absorbed into the Vellala culture in the process and hence the deviation would not have begun before the seventeenth century. This is a hypothesis that could be tested in the western scientific tradition and linguists should be encouraged to submit proposals to study this problem."

  http://www.srilankaguardian.org/2009/08/thamil-culture-of-jaffna.html

  ReplyDelete
 2. Dr. Hawkey had compared the teeth of pre-historic and early iron age groups of Sri Lanka with the present communities as well as ancient and modern populations in India, South East Asia, Australia and the Middle East. The findings could demolish the myth that Dravidians established the island’s megalithic culture.

  Dr. Hawkey shows that the skeletal remains at Pomparippu clearly indicate they possessed dental traits much more similar to Sinhalese than Tamils, Veddas or the more primitive Balangoda Man. The Pomparippu dwellers (who probably lived around 500-1000 BC) followed the iron age burial custom of placing their dead in large clay vessels which were then buried.

  In fact, dental morphology shows a close affinity between the Sinhalese and the Austro-Asiatic people of Eastern and North Eastern India. This implies they are of common stock. Dr. Hawkey’s study also debunks the myth that Dravidians are descended from the inhabitants of the great pre-historic Indus Valley Civilisation of Harappa. It concludes that Harappans and East Indian Austro-Asiatics resemble Sinhalese in dental traits much more than Sri Lankan Tamils, peninsular Indians or South Indian tribal groups.

  http://sinhale.wordpress.com/2009/06/13/unearthing-the-roots-of-an-island-nation/

  ReplyDelete

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis