."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thursday, 21 May 2009

Separate state is the only solution"Military end to conflict will end hope for a unified Sri Lanka" Obama White house said on Friday, April 24, 2009 in a press release.

The press release said that the US is very concerned about the plight of the Tamils civilians, and urged the Sri Lankan government to allow media and foreign aid workers to these IDP camps.more @
http://www.nowpublic.com/world/military-end-conflict-will-end-hope-unified-sri-lanka

But the anger and alienation of the Tamil minority in Sri Lanka is more acute than ever. The ultimate solution for Sri Lanka's communal conflict can only be political, not military. If the Tamil populace sees no hope for autonomy within Sri Lanka, it may come to demand a separate state - after all, the secessionist goal of the Tigers.

more @
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/editorials/articles/2009/04/25/the_agony_in_sri_lanka/


A separate Tamil Eelam is the only solution that will permanently put an end to the problems of the Tamil people in the island of Sri Lanka, said Tamil Nadu former Chief Minister and principal Leader of the Opposition, Ms. Jayalalitha at a election rally in Salem city Saturday. In a powerful, moving speech, she resolved to fight to attain independent Eelam.

http://www.eelaman.net/independent-tamil-eelam-only-solution-we-will-fight-to-attain-it-jayalalitha.html

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis