.



"ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 24 May 2009

An Eelam government in exile.


As Sinhala armed forces occupies most of the Eelam land, it's Tamil diaspora's duty to do every thing possible to free Tamil Eelam & her people. In order to achieve that I suggest we should form an Eelam government-in-exile which becomes party to and accepts international norms & practices. So that it will make it easier for a country or even countries to recognise our country when we free it from Sinhala occupation.

A government in exile is a political group(s) that claims to be a country's legitimate government, but for various reasons is unable to exercise its legal power, and instead resides in a foreign country. Governments in exile usually operate under the assumption that they will one day return to their native country and regain power.

Governments in exile frequently occur during wartime occupation. For example, during the German expansion of the Second World War, numerous European governments and monarchs were forced to seek refuge in the United Kingdom rather than face certain destruction at the hands of the Nazis.

Actions of governments in exile

International law recognizes that governments in exile may undertake many types of actions in the conduct of their daily affairs. These actions include:


 • becoming a party to a bilateral or international treaty

 • amending or revising its own constitution

 • maintaining military forces

 • retaining (or "newly obtaining") diplomatic recognition by sovereign states

 • issuing identity cards

 • allowing the formation of new political parties

 • instituting democratic reforms

 • holding elections

 • allowing for direct (or more broadly-based) elections of its government officers, etc.

By definition, a government in exile is spoken of in terms of its native country, hence it must return to its native country and regain power there in order to obtain legitimacy as the legal government of that geographic area.

3 comments:

 1. wat do you have do? to make this happen.

  ReplyDelete
 2. we have to do careful study on this? this is not a new concept. so many other nations and communities have done it in the past and some still have this kinda gov. first we should open the debate now. we should create a constitution which should accomodate the core principles(self-determination, nationhood, homeland etc) with the help of experts. then we have to form parties. we will have election in every 3/4 years. along with this government we sould also form a youth parliament which would be a platform to identify the talented youths. first we should take this idea to people and convince them how it could bring goods to us.
  read more @
  http://en.wikipedia.org/wiki/Government_in_exile

  ReplyDelete
 3. A healthy debate has started. Your views are much valued. Some believe YES! we need a gov-in-exile & some believe NO! we don't need it. A debate thread craeted where YES! camp & No! camp can put forward their views. THANKS.

  DEBATE- YES/NO we need a gov-in-exile @
  http://www.facebook.com/topic.php?uid=115523251489&topic=10077

  ReplyDelete

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் Holykural



Kural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis