."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Monday, 15 June 2009

VIDEO : THE DISAPPEARING ACT IN SRI LANKA.


Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..


A Sinhala award winning rights activist Sunila Abeysekera brings the truth out to the world about the condition of IDP concentration camps in Vanni.Abeysekera: Sri Lankan intelligence has always been extremely good at torture

Sharmini Peries speaks to Sunila Abeysekera award-winning human rights defender and the Executive Director of INFORM, an organization working to spread the word on Sri Lankan human rights violations. The speak about the history of the ongoing torture allegations in Sri Lanka and the so-called "internment camps" where roughly 300,000 refugees of the recent conflict linger. Abeysekera says, "Forget the torture; just overcrowding, lack of access to medical attention, and then including on top of that the beatings and the waterboarding. You know, you name it, we hear stories about it."


Bio

Sunila Abeysekera is the Executive Director of INFORM, an organization working to inform the world about human rights violations in Sri Lanka. The major themes of Sunila Abeysekera's work include issues of equality and difference in understanding women's human rights, problems of re-conceptualising the nation-state and principles of good governance from a feminist perspective; problems of representation of women in art and culture; and feminist film criticism. In 1998, Abeysekera was honoured by the United Nations for her contribution to the protection and promotion of human rights along with Jimmy Carter.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis