."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Monday, 16 November 2009

Remember the fallen!

Let us all remember the fallen heroes of ours.
Remember the fallen!
Remember the heroes!
The struggle 4 freedom is still on;
more than 30,000 fighters;
more than 250,000 innocent people;
these loss of lives will not go in vain;
we shall never give up.
These men and women gave their lives selflessly.
Let us all take a vow that
we will never eva forget'em.
We honour these souls;
they died to free Mother Eelam and
know that they've become angels in the heavens.
The memory of them will live on forever.
We will carry their dreams in our hearts.
They are among the clouds;
will vist us with the breeze.
So long as last Thamil alive;
they will be remembered.
We will hold them in our hearts;
will treasure their memories.
As long as we can breathe;
our heroes will never be apart.
So as we buried you with honour;
we will grieve, then heal & pray.
Remember the fallen!
Remember the heroes!
RIP Great Heroes of Eelam!


pls leave ur remembrance messages

மாவீரர்கட்கான உங்கள் நினைவெட்டுக்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் @
http://tamilcause.blogspot.com/2009/11/maveerar-naal-heroes-day.html

உத்தியோக பூர்வ விடுதலைப் புலிகளின் மாவீரர்தின உரைக்கு இங்கே அழுத்தவும்.

.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis