."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Friday, 25 June 2010

இஸ்லாம் ஒரு வன்புணர்ச்சி மார்க்கம்

அரபியா நாடுகளிலே பெண்கள் அதிகமாக குடும்ப உறுப்பினர்களால் வன்புணர்ச்சிக்கு(incest) உட்படுத்தப்படுகின்றனர். இது ஏன்?!

Incest is Halal in Islam


by Ayesha Ahmed(ex- Muslim girl)
http://www.islam-watch.org/AyeshaAhmed/Incest-Halal-in-Islam.htm

An Egyptian professor of Philosophy Dr. Hasan Hanafi stirred up a hornet's nest among Muslims by comparing the Quran with a supermarket where you can find whatever you are looking for. Muslims declared him apostate and called for his beheading. Actually Dr Hanafi is a true Muslim who understands Quran correctly. Quran is a truly universal book. It is for every one, including killers, robbers, polygamists, rapists, pedophiles, incest artists, you name it. Even those who desire to sleep with their own underage daughters find an aya for it. That is the reason why Muslims love the Quran, read it day and night and never want to change it..


PREACHER (addressing his four permanent and six temporary muta wives): “Today we will study aya 2.223 of holy Quran.”

“Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will”

[Note: Allah uses the word “nisa” meaning “women“ and not wives (zawaj) as some apologists translate to hide the true intention of Allah to appease their western masters. Thus Allah says, your women are your properties and you can have sex with them in any way you want.]

WIFE No. 1: Whom does Allah mean by “your women”.

PREACHER: By your women Allah means your wives, your daughters and your right hand possessions.” Thus sex with wives, daughters and slave girls is halal according to this aya.”

WIFE No. 1: “Sex with daughters is halal? Isn't that incest . I don’t think most Muslims approve of that”.

PREACHER: “Most Muslims are influenced by kafir laws and hardly practice Islam of quran and sunna. They shun many Quranic tenets which were practiced by our prophet and his sahaba (companions).”

Wife No.2: “They do?”

PREACHER. “Sure they do.. For example they shun sex with underage girls which is sanctioned by Allah in 65.4 and was practiced by our prophet. Our prophet had sex with 9 year old Ayesha and god knows how many under age slave girls captured from kuffar. They shun polygamy (4.3) and changing wives (4.80) which has been mainstay of Muslim household's. Prophet, had nine wives when he died. Hasan, our prophet’s beloved grandson used to marry in the morning, had sex all day and divorced in the evening. They shun sex with slave girls (4.3, 4.24, 23.633.50, and 70.30) and forget that lure of sex with captured slave women was the inspiration for Mujahids to capture half the world in record time. Our prophet had sex with hundreds of enslaved women after raiding kuffar villages. He was sanctioned 20% of all booty by Allah including captured kuffar women.

Wife No. 3: “But did our prophet practice incest too"?

PREACHER: “Sure he did”

WIFE No. 4: “You mean to say our prophet slept with his daughters"?

PREACHER “No he could not. The reason is when the aya 2.223 came down all of prophet’s daughters had been married and gone and were in the ownership of their husbands. But he did practice incest by having sex with his only daughter-in-law, Zainab, who was like a daughter. He desired it, his son Zaid cooperated, and Allah blessed it in aya 33.37”.

MUTA WIFE No. 6: “That means incest is halal and is blessed by Allah?”

PREACHER: “Yes, indeed it is. Now that we all know and agree that incest is halal and a sunna, please go and send our eldest daughter to my bedroom. Allah will not only bless and give sawab to me and her, you all will get blessings.. Jazakallah khair”.

And daughters they did send to their husband's bedroom regularly to gain brownie points for paradise.

read more @
http://www.islam-watch.org/AyeshaAhmed/Incest-Halal-in-Islam.htm

1 comment:

  1. WIFE No. 1: Whom does Allah mean by “your women”.

    PREACHER: By your women Allah means your wives, your daughters and your right hand possessions.” Thus sex with wives, daughters and slave girls is halal according to this aya.” 2:223. உங்கள் மனைவியர் உங்கள் விளைநிலங்கள் ஆவார்கள்; எனவே உங்கள் விருப்பப்படி உங்கள் விளை நிலங்களுக்குச் செல்லுங்கள்; உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக முற்கூட்டியே (நற்கருமங்களின் பலனை) அனுப்புங்கள்; அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்; (மறுமையில்) அவனைச் சந்திக்க வேண்டும் என்பதை உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு நற்செய்தி கூறுவீராக! So may the preacher is motherfucker he can fuck his daughter but islam never allows, Then zaid is not his(prophet's) own son, he is stepson, he divorced his wife and prophet married

    ReplyDelete

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis