."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Friday, 25 December 2009

Secret executions of Tamil PoWs

A Human Rights activist from Sri Lankan capital Colombo, on conditions of anonymity told WarWithoutWitness that, Sri Lankan Military Intelligence Operatives are planning a secret undercover operation to execute most of the 10,000 odd Tamil Prisoners of War (PoW) before the forthcoming Presidential election to be held on Jan. 26, 2010. WarWithoutWitness couldn’t independently verify the authenticity or credibility of this alert. Given the track record of human rights violations by Sri Lankan defense forces & the number of peoples life at risk, extracts of the alert is reproduced below ‘AS IS’.

Alert from a Human Rights Activist in Colombo, Sri Lanka;

“..one of my friend connected to sri Lankan military, who is concerned about human beings life told that a group of military intelligence personal with the orders from top boss are planning to stage play a secret attack on one of the major camp where LTTE Prisoners are detained without ICRC,UN or outside access. They are planning to use some of the LTTE leaders currently in detention to launch an attack on the prison itself (like a rescue mission from remaining LTTE) and execute LTTE prisoners during the counter attack by military personnel providing security to the prison. It is going to happen before presidential election. If this is done this will be a big killing ..”

Photographs of Tamils with ‘dog-tag’ imprisoned at undisclosed torture camps in Sri Lanka
http://warwithoutwitness.com/index.php?option=com_content&view=article&id=278


http://warwithoutwitness.com/index.php?option=com_content&view=article&id=263

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis