."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Wednesday, 17 March 2010

முஸ்லீம்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி ஏற்றுக்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

The injustice done to Nothern Muslims by Tamils

Tamils must recognize the injustice done to the Northern Muslims

The greatest mistake of Tamils during Eelam struggle

Tamils must recognize the injustice done to Northern Muslims and we must help to relocate the muslim IDPs. Accepting the historical blunders will help us heal ourselves and others around us. If we can't recognize others' pain & sufferings, we can not expect the same from the IC. It's high time we start the healing process to live in harmony with others.

Interview with Dr. Farzana Haniffa

Part 1Part 2Part 3


read also
Expulsion of Muslims from the Northern province


The Interview is produced by Young Asia Television.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis