."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Wednesday, 7 April 2010

காணொளி: சாந்தி சச்சிதானந்தனுடன் இன்றைய ஈழ நிலமைகள் பற்றி உரையாடல்.

காணொளி: சாந்தி சச்சிதானந்தனுடன் இன்றைய ஈழ நிலமைகள் பற்றி உரையாடல்.

VIDEO: An interview with a Tamil activist Shanthie Satchithanantham


Interview with Shanthi Sachithananthan from Centre for Policy Alternatives on Vimeo.


Shanthi Sachithananthan, the Chairperson of Viluthu has been featured on Groundviews during the war. This interview, conducted late 2009 after war’s end, considers significant developments over the course of the year including the demise of the LTTE.

Shanthi talks about the need to change the timbre of political interactions between the South and the tamil peoples. She also speaks about the Tamil diaspora, noting that their tactics at the time pandered to the mindset of the Tamil people in the country. She noted that in the future, more constructive engagement was necessary, pegged to treating Tamils in Sri Lanka as agents of change, and not just as helpless victims.

Noting that post-war, there is greater space for civil society in the North and East in comparison to the South, Shanthi observes that the dominance of large political parties in the South leave no place for independent groups or smaller political parties, leading to elections where the winners are not necessarily the best candidates. In response, I asked her to imagine whether this space for dissent and democracy would have been possible under the LTTE.

Shanthi also talks about what it feels like and means to call Sri Lanka home, and using this as a metaphor, talks about enduring need for Tamil self-determination.

Courtesy:
Groundviews

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis