."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Wednesday, 26 May 2010

Indian congress gov't is guilty of aiding war crimes

Indian congress gov't is trying hard to cover up of the allegations that it supplied chemical weapons to Sri Lanka in the war against Tamils. Congress gov't is suppressing any voice about the war crimes it has committed by introducing new laws. It's not a secret that India aided the war in Sri Lanka against Tamils. Now the Congress gov't is trying hard in the international arena to block any moves on Sinhala war crimes against innocent Tamils & other human rights abuses committed by Rajapakse regimeThe Government of Tamil Nadu has gazetted a notification by the Indian Central Government's Ministry of Home Affairs, dated 14 May, banning the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) as an 'unlawful association'. The announcement falsely linked 'Tamil Eelam' as threatening the 'sovereignty and territorial integrity of a part of the territory of India'. Questioning when Tamil Eelam became part of Indian territory, Eezham Tamil circles in the diaspora said the notification reflected the guilt related paranoia of New Delhi and Chennai and urged the democratic bodies in the diaspora and the legal activists in Tamil Nadu to address the false interpretation, politically and legally.

read more @
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=31825

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis