."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Saturday, 29 May 2010

Rajapaksa extremism cannot be changed: Lee Kuan Yew

Singapore's Minister Mentor Lee Kuan Yew, in a newly released book titled "Conversations with Lee Kuan Yew,' says that Tamils have been in the island of Sri Lanka as long as the Sinhalese, and that Sri Lanka is not a happy "united" country. The present president of Sri Lanka believes he has settled the problem now that the Tamil Tigers are killed, and wants others to believe that too," and Lee observes:"I don't think they [Tamils] are going to be submissive or go away." Referring to the Sri Lankan president he said: "I have read his speeches and I knew he was a Sinhala extremist. I cannot change his mind." Mr Lee Kuan Yew also discusses ethnic cleansing in the book, which was released on Wednesday in Singapore.

Tom Plate, an American columnist, uses the book to dispel some Western perceived myths about Singapore, writes Imelda Saab of Channel News Asia.

The author of the book notes that Mr. Lee is against democracies that doesn't work and that the Minister Mentor is also against defending these countries just because they are democracies. "The position strikes me as more consistent than the US relationship with other democracies: we support them only when we approve of them, denouncing them (or worse) when we don't," observes Tom Plates.

Prof. Tom Plate is the founder of the Asia Pacific Media Network (APMN) and director the Pacific Perspectives Media Center, a subsidiary of the APMN. Tom's regular columns on Asia appear in newspapers and websites across the globe and he is the author of seven books including 'Confessions of an American Media Man,' and 'Understanding Doomsday: A Guide to the Arms Race for Hawks, Doves and People'.
Conversations with Lee Kuan YewThe book, written following two days of intensive interviews in 2009, is the first in a series published by Marshall Cavendish on Giants Of Asia.

In a 2007, International Herald Tribune interview Mr Lee Kwan Yew said, "[t]he mistakes of Sri Lanka and other newly independent 'failed states' made Singapore go in a different direction.

"When Singapore broke off from the Malayan Federation it had a hostile neighbor and a population made of Chinese, Malays and immigrants from the Indian subcontinent. The basis of a nation just was not there. But the advantage we had was that we became independent late," Lee recalled in a wide ranging interview with the IHT.

"In 1965, we had 20 years of examples of failed states. So, we knew what to avoid - racial conflict, linguistic strife, and religious conflict. We saw Ceylon," Lee added.

Lee Kuan Yew, born 16 September 1923, is a Singaporean statesman. He was the first Prime Minister of the Republic of Singapore, from 1959 to 1990. As co-founder and first secretary-general of the People's Action Party (PAP), he led the party to a landslide victory in 1959, oversaw the separation of Singapore from the Federation of Malaysia in 1965 and its subsequent transformation from a relatively underdeveloped colonial outpost with no natural resources into a "First World", Asian Tiger.

Lee Kuan Yew has remained one of the most influential political figures in South-East Asia.

Courtesy:
TamilNet
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=31857

1 comment:

  1. தமிழாக்கம் செய்து இருக்கலாமே?

    ReplyDelete

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis