."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Friday, 4 June 2010

Twinkle Twinkle “heartless bollywood” stars

by:
Bhaskaran Rajendran

Twinkle Twinkle “heartless bollywood” stars
How come Colombo sucked-up to you stars?
Even before the moistness of Tamil blood could freeze
You want to dance for the Sinhala freaks!

Within India we vied for your attention
Some bathed in fire, still some spewed emotions!
Supposed to be a Gandhian land
Hence we retorted to requests & non-violence!

Now you made us understand
You are not dogs but mere humans!
Succumbing to the will of flesh
For few bones and coins!

Yeah we know we are below the Vindhyas!
We appear supple and take bath in sambhar!
We know how to repay in kindness
When time will come
We will gift you the yield of our slyness!

In the politics of money and fame
Your gypsy instincts have just waned!
The fruits of your labor in Colombo
Is nothing but for the tattered ego and fame!

In the honey trap of "that" demon's son
You have trampled our emotions
Are now party to the Lankan Sins!

No more you will hear our ferocious pleads
No more murmurs No more attention

You have fathered the prime of vengeance
As you will wait, soon your doom will descend!

Twinkle Twinkle “heartless bollywood” stars
How come Colombo sucked-up to you stars?

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis