."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Tuesday, 22 November 2016

The Tamil women selected to represent Singapore & Malaysia at Miss World 2016

The Tamil women selected to represent Singapore & Malaysia at Miss World 2016


The finals of the 66th annual Miss world will be held this December in Washington D.C., USA. It is the oldest surviving major international beauty pageant, created in 1951 in the United Kingdom.
This year, Singapore & Malaysia will be represented by two Tamil women.
Bhaama Padmanathan is a 24-year-old law student. She believes in human rights, specifically gender equality and advocating for the freedom from violence.
Representing Malaysia is Tatiana Nandha Kumar, a model of mixed Tamil & French heritage.
There have been a handful of Tamils from the diaspora (outside of India & Sri Lanka) who have participated in the past, including 2009 finalist Thanuja Ananthan representing Malaysia and 2011 finalistRemona Moodley from South Africa. Andrew Govender was a finalist in Mr World 2012 representing South Africa.
One of the most interesting participants is Brigitte Ramassamy Golabkan who represented the Caribbean island of Guadeloupe in 2012. Whilst many Tamils in Guadeloupe no longer speaker the language, they keep their Tamil names and follow the Hindu religion.
However Sri Lanka, where Tamil is a national language and a traditional homeland to over 4 million Tamil speakers, has only managed to select one Tamil woman since 1952! Tamara Ingrid Subramanian represented Sri Lanka at the 26th edition of the pageant. Held in 1976 at the Royal Albert hall in London, Tamara along with 8 others participants withdrew from the competition in protest against South Africa’s race policies.
India has a total of five Miss World titleholders, including Aishwarya Rai (1994) & Priyanka Chopra (2000), who went onto become household names and internationally recognised celebrities. Both these actresses received their break into Indian cinema through the Tamil cinema industry (Kollywood).
Good luck to Bhaama & Tatiana in this years competition.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis