."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Tuesday, 18 May 2010

New Video: Sri Lanka's crimes against humanity

Sri Lanka guilty of war crime & crimes against humanity

In Dublin, 16th January, at 2.00pm the Peoples' Tribunal Chairman Francois Houtart read the preliminary findings of the Peoples' Tribunal on the war in Sri Lanka and its aftermath. There were four findings:

1: That the Sri Lankan Government is guilty of War Crimes;

2: That the Sri Lankan Government is guilty of crimes against humanity;

3: That the charge of genocide requires further investigation;

4: That the international community, particularly the UK and USA, share responsibility for the breakdown of the peace process.
read the rest at bottom this page

Exclusive: a senior Sri Lankan army commander and frontline soldier tell Channel 4 News that point-blank executions of Tamils at the end of the Sri Lankan civil war were carried out under orders.

In August 2009 Channel 4 News obtained video evidence, later authenticated by the United Nations, purporting to show point-blank executions of Tamils by uniformed Sri Lankan soldiers.


Now a senior army commander and a frontline soldier have told Channel 4 News that such killings were indeed ordered from the top.


One frontline soldier said: "Yes, our commander ordered us to kill everyone. We killed everyone."


And a senior Sri Lankan army commander said: "Definitely, the order would have been to kill everybody and finish them off.


"I don't think we wanted to keep any hardcore elements, so they were done away with. It is clear that such orders were, in fact, received from the top."


Despite allegations of war crimes, Sri Lanka's government has managed to avoid an independent inquiry. But the evidence continues to mount.


'Body blows to humanitarian law'

So decisive was Sri Lanka's victory over the Tamil Tigers last year that other nations facing violent insurgencies are now citing the "Sri Lanka option" as a model for crushing rebellion, writes Channel 4 News foreign reporter Jonathan Miller.International lawyers, human rights and conflict prevention groups are alarmed, accusing the Colombo government of riding roughshod over international law.Last night Louise Arbour, a former chief prosecutor in international war crimes trials, told an audience at Chatham House – the foreign policy think tank – that "the [Sri Lankan] government's refusal to distinguish between combatants and non-combatants" and the "sheer magnitude of civilian death and suffering" dealt what she called "the most serious of body blows to international humanitarian law".


Now, the International Crisis Group, of which Ms Arbour is the president, has joined forces with Amnesty International and Human Rights Watch to demand an independent international investigation into what they brand "massive human rights violations" and "repeated violations of international law" – by both sides.

*****************************************************************************

VIDEO : THE DISAPPEARING ACT IN SRI LANKA.


Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..A Sinhala award winning rights activist Sunila Abeysekera brings the truth out to the world about the condition of IDP concentration camps in Vanni.Abeysekera: Sri Lankan intelligence has always been extremely good at torture

Sharmini Peries speaks to Sunila Abeysekera award-winning human rights defender and the Executive Director of INFORM, an organization working to spread the word on Sri Lankan human rights violations. The speak about the history of the ongoing torture allegations in Sri Lanka and the so-called "internment camps" where roughly 300,000 refugees of the recent conflict linger. Abeysekera says, "Forget the torture; just overcrowding, lack of access to medical attention, and then including on top of that the beatings and the waterboarding. You know, you name it, we hear stories about it."


Bio

Sunila Abeysekera is the Executive Director of INFORM, an organization working to inform the world about human rights violations in Sri Lanka. The major themes of Sunila Abeysekera's work include issues of equality and difference in understanding women's human rights, problems of re-conceptualising the nation-state and principles of good governance from a feminist perspective; problems of representation of women in art and culture; and feminist film criticism. In 1998, Abeysekera was honoured by the United Nations for her contribution to the protection and promotion of human rights along with Jimmy Carter.

*******************************************************************************


Dublin Verdict: Sri Lankan Government is guilty of crimes against humanity

In Dublin, 16th January, at 2.00pm the Peoples' Tribunal Chairman Francois Houtart read the preliminary findings of the Peoples' Tribunal on the war in Sri Lanka and its aftermath. There were four findings:

1: That the Sri Lankan Government is guilty of War Crimes;

2: That the Sri Lankan Government is guilty of crimes against humanity;

3: That the charge of genocide requires further investigation;

4: That the international community, particularly the UK and USA, share responsibility for the breakdown of the peace process.

Harrowing evidence, including video footage, was submitted by eye-witnesses of the use of heavy artillery and phosphorous munitions, and of the continuous violation of human rights by military activity to a panel of ten international jurors over two days.
The Irish Forum for Peace in Sri Lanka welcomed the preliminary findings of the Tribunal. Responding to the findings, the Forum issued the following five demands:

1: We call on the Sri Lankan government to allow the United Nations to conduct an inquiry into war crimes and crimes against humanity perpetrated during the final stages of the war between the Sri Lankan armed forces and the LTTE, and during the war's aftermath;

2: We call on the Sri Lankan Government to release all those being detained in concentration camps and the estimated 11,000 people being held secretly at unknown locations;

3: We call on the Sri Lankan government to end the use of extra-judicial killings, sexual violence, and the deprivation of food and water as weapons against the civilian population;

4: We call on the Sri Lankan government to end the suppression of political dissent by violent or other means;

5: We call on the Sri Lankan government to fully implement human rights for all citizens of Sri Lanka, and the political solution involving the full participation of the Tamil population, ending the systematic historical discriminatory measures of the Sri Lankan state against the Tamil people.

The Irish Forum for Peace in Sri Lanka asserts that long term peace and stability can only be established on the basis of full justice and rights for all the inhabitants of the island.


**************************************************************************


Jeremy Page

The next time you buy some lingerie, a T-shirt or a pair of rubber gloves, you may want to reflect on this: they were probably made in Sri Lanka. And, like it or not, your purchase plays a role in the debate over how to respond to the Sri Lankan Government's successful but brutal military campaign against the Tamil Tiger rebels, which reached its bloody climax this week.

Since 2005 Sri Lanka has been allowed to sell garments to the European Union without import tax as part of a scheme designed to help it to recover from the Boxing Day tsunami of 2004. That means its clothes are 10 per cent cheaper than those from China and other competitors – helping the island to earn at least $2.9 billion (£1.9 billion) from the EU annually. Britain accounts for much of that.

Britain has also helped to rebuild Sri Lanka's tourist industry: Britons accounted for 18.5 per cent of the foreigners who visited the former colony's famous beaches, wildlife parks, tea plantations and Buddhist temples last year. Only India sends more tourists. Many Britons also own property there, especially around the southern city of Galle, not far from where Arthur C.Clarke, the British science fiction writer who settled in Sri Lanka, used to love to scuba dive.

So the question facing British shoppers and holidaymakers is this: should they continue to support Sri Lanka's garment and tourist industries? Sadly, the answer must be no.

Britain should welcome the defeat of the Tigers, a ruthless terrorist organisation that forcibly recruited children, pioneered the use of the suicide bomb and killed thousands of innocent people. But Britain must also condemn the Sri Lankan Government's conduct of the war – and take punitive action against it both to discourage other states from using similar methods, and to encourage proper reconciliation between the Tamil and Sinhalese communities. With the UN paralysed, economic sanctions is the only practical option left.

Many will ask why they should care: there are bigger conflicts in the world, and Sri Lanka's is mercifully confined to its own shores, with no risk that British troops might be deployed.

The response to that is simple: what about next time? Sri Lanka's war has been discrete only because it is an island; many other conflicts have spilt across borders, forcing military intervention to prevent a humanitarian disaster or a greater conflagration. Consider the break-up of Yugoslavia or Sierra Leone.

Britain may have, in the eyes of the world, ceded much of the moral high ground over human rights when it shed civilian blood during the invasion and occupation of Iraq. But that does not mean that it should abandon its role in defending international law that protects civilians in conflicts and holds governments accountable for their actions during war.

Yes, international humanitarian law is based largely on Western values, and enforced imperfectly, but the world would be a much more violent, unjust place without it. Put simply, every war might look like Sri Lanka's.

In an ideal world the UN, not the EU, would take the lead. But the UN, even in the face of a clear humanitarian disaster and blatant war crimes by both sides, has been compromised. By cosying up to China, Russia and other countries facing their own separatist problems, Sri Lanka managed to keep its own war off the formal agenda of the UN Security Council until the last minute. Without the UN Security Council's backing, an independent war crimes investigation will struggle to get off the ground.

Thus it is once again up to the democratic world to take action – even if that means muddling the issues of trade and human rights.

A key point to bear in mind is that human rights are an explicit part of GSP Plus, the EU's scheme that gives preferential trading rights to 16 developing nations, from Guatemala to Mongolia. These nations must comply with 27 international conventions covering environmental, labour and human rights standards. Many have gone to great lengths to adhere to them.

That may sound like excessive EU bureaucracy, but the system is designed to ensure the products we import meet EU standards – no child labour, for example. It is also designed to give developing countries an incentive to improve their own standards to the benefit of their own people.

That is where Sri Lanka has let itself down. Last year the EU expressed grave concerns about human rights abuses committed during the conflict and said that it might not renew the GSP Plus deal after it expired in December.

Sri Lanka's response was to dismiss the EU out of hand, accusing it of violating Sri Lankan sovereignty. The EU then announced that it was launching an investigation into possible rights abuses, pending the results of which GSP Plus remains in place. Sri Lanka has so far refused to co-operate, banking on EU inaction.

Since then, the situation has deteriorated dramatically. Sri Lankan armed forces are now suspected of repeatedly shelling civilian targets including hospitals, and of shooting dead at least two Tiger leaders as they were surrendering. They have also herded more than 200,000 Tamils into internment camps, splitting up families. These squalid places have insufficient water or medical supplies, and aid workers have been blocked from helping in these camps. Even the Red Cross has been forced to suspend its operations in the barbed-wire facilities, which the Sri Lankan Government calls “welfare villages” but Tamil activists liken to concentration camps.

Renewing GSP Plus in these circumstances would make a mockery of human rights and set an awful precedent for other nations. Withdrawing it could cost Sri Lanka 2 per cent of its GDP and thousands of jobs, which will hit many innocent civilians. But the fault, if this happens, will lie with its Government for failing to address the EU's concerns.

As to whether Britons should visit Sri Lanka as tourists, well that's a matter of personal choice – just as it is whether to visit Burma. But until the international community pulls together and formulates its own robust response, there is no clearer way for individuals to register their disapproval for the actions of Sri Lanka's Government than simply to stay away.

Jeremy Page is South Asia correspondent.

courtesy :
The Times Newspaper, UK.


**************************************************************************

Sri Lanka has caused "untold suffering"- U.S. Secretary of State Hillary Clinton

WASHINGTON, April 22 (Reuters) - Sri Lanka has caused "untold suffering" as it fights Tamil Tiger rebels in what is believed to be the endgame of Asia's longest-running war, U.S. Secretary of State Hillary Clinton said on Wednesday.

"I think that the Sri Lankan government knows that the entire world is very disappointed that in its efforts to end what it sees as 25 years of conflict, it is causing such untold suffering," Clinton told lawmakers, referring to the thousands of civilians trapped in the war zone.

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/WBT011095.htm
or
http://www.dailymirror.lk/DM_BLOG/Sections/frmNewsDetailView.aspx?ARTID=46812

*************************************************************************************
Lanka govt 'more at fault' than LTTE: India's Union home minister P.Chidambaram

SIVAGANGA (TN): Union home minister P Chidambaram on Thursday said both LTTE and Sri Lanka were not paying heed to India's request to end
hostilities but felt Colombo was "more at fault" as it thought military solution could end the strife.

Stating that the Sri Lankan Tamils issue was a humanitarian one and there was need to protect the lives of the people, he said India had asked the Sri Lankan government and the LTTE to stop the hostilities.
more @
http://timesofindia.indiatimes.com/India/Lanka-govt-more-at-fault-than-LTTE-Chidambaram/articleshow/4439614.cms

*************************************************************************************

‘India made big mistake on Lanka’ - Sri Sri Ravi Shankar

India committed a big mistake in the Lankan issue and the war ravaged Tamil people are deeply traumatised and feel being let down, founder of the Art of Living, Sri Sri Ravi Shankar said here on Wednesday.
Sri Sri Ravishankar, founder of the Art of Living, at a relief camp set up for the Internally Displaced People in Sri Lanka

Addressing reporters here after a three-day peace mission to Sri Lanka, Ravi Shankar said he visited the relief camps set up for the Internally Displaced People (IDP) by the Lankan government and distributed relief.
more @
http://www.expressbuzz.com/edition/story.aspx?Title=%E2%80%98India+made+big+mistake+on+Lanka%E2%80%99&artid=Po%7CKuxr%7CZAU=&SectionID=lifojHIWDUU=&MainSectionID=wIcBMLGbUJI=&SectionName=rSY%7C6QYp3kQ=&SEO=

*************************************************************************************

India unhappy over continued killing of Tamil civilians

"We are very unhappy at the continued killing of innocent Tamil civilians in Sri Lanka. These killings must stop," Mr. Mukherjee
more @
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/000200904230371.htm

*************************************************************************************
The New York Times: Is the World Ignoring Sri Lanka’s Srebrenica?
By Robert Mackey
read @
http://100surya.blogspot.com/2009/04/new-york-times-is-world-ignoring-sri.html
*************************************************************************************

The silent horror of the war in Sri Lanka
by Arundhati Roy

It’s a colossal humanitarian tragedy. The world must step in. Now. Before it’s too late.
more @
http://100surya.blogspot.com/2009/03/silent-horror-of-war-in-sri-lanka.html
*************************************************************************************
Crimes against children

This year alone more than thousand children killed, many thousands injured & many more orphaned.This will curse not only Mahinda but also the Sinhala nation who back this murderer for generations to come.
more @
http://100surya.blogspot.com/2009/04/when-will-these-children-rise-from.html

*************************************************************************************

"But, the mother died while nursing the baby. We didn’t realise that the mother was dead. The baby was still breastfeeding..."
more @
http://100surya.blogspot.com/2009/04/eyewitness-reports-horrific-experiences.html
*************************************************************************************

Day of Reckoning in Sri Lanka
By Robert Templer
A mass slaughter of civilians will take place Tuesday at noon. And everyone knows it.
http://100surya.blogspot.com/2009/04/day-of-reckoning-in-sri-lanka.html
*************************************************************************************

Carnage unleashed by Mahitler Rajapakse regime on innocent Tamil civilians on 20/04/2009

வன்னியின் 'பாதுகாப்பு வலய' பகுதியில் இருந்து வெளியேறிச் சென்று - நேற்று இரவு தன்னிடம் அகப்பட்ட ஆயிரம் வரையான மக்களை பணயக் கைதிகளாக முன்னிறுத்தி இன்று சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட பாரிய முன்நகர்வின் போது, அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடூரமான இனக் கொலைத் தாக்குதலில் இன்று 1,496 தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 3,333-க்கும் அதிகமானோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இவர்களில் 476 பேர் சிறுவர்கள். வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத பேரவலம் அங்கு நிகழ்வதாக புதினத்தின் வன்னிச் செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார்.

'மக்கள் பாதுகாப்பு வலய' பகுதிகளான மாத்தளன், அம்பலவன்பொக்கணை பகுதிகளை நோக்கி சிறிலங்கா படையினர் இன்று திங்கட்கிழமை அதிகாலை - தம்மிடம் இருக்கும் அனைத்து நாசகார ஆயுதங்களின் சூட்டாதரவுடன் - பாரிய படை நடவடிக்கையினை தொடங்கினர்.
more @
புதினம்


**************************************************************************

Previous videos of Sri Lanka war crimes

VIDEO: Tamils shot, hanged, raped and nowhere to escape


PART 1


PART2CH4 VIDEO: Tamil medic describes camp conditions


British medic Damilvany Gnanakumar, detained for four months in one of Sri Lanka's Tamil internment camps, describes to Jonathan Miller the bleakness of the conditions she found there:Channel 4 UK's Jonathan Miller talks to British Tamil Damilvany Gnanakumar.

"Dead bodies everywhere," recalls Damilvany Gnanakumar. "Wherever you turn round, it's dead bodies."

*************************************************************************

Ban ki-moon denies justice for Tamils in Sri Lanka. It's time to rise up against this UN's most corrupted Secretary General ever.

VIDEO: Ban ki-moon's controversy


UN Secretary General Ban ki-moon denies justice to Tamils by distancing himself from the controversy arising over the Channel 4 video on Sri Lanka by telling reporters in New York that the UN special envoy on extra judicial killings Philip Alston, who released a report on it last week, is acting independently.


The UN Chief said he has seen the report by the special rapporteur of the Human Rights Council and also heard the statements made by the Sri Lankan government and the UN will review the situation and follow up on the issue.

“I have seen the report, and he is the Special Rapporteur of the Human Rights Council. He is acting independently. You might have heard statements made by the Sri Lankan Government and his own personal one. We will review all these situations and we will what the United Nations can do to follow up on these issues. There are still many issues pending: the relocation of displaced persons in Sri Lanka by the end of this month, and the political reconciliation process and also the accountability process, which I have talked to President [Mahinda] Rajapaksa during my visit, to which he had agreed to take the necessary actions. I will continue to follow up on this issue,” the UN Chief told reporters.


Alston told reporters last week that three independent experts concluded that a videotape aired last August in Britain and showing the execution of suspected LTTE cadres allegedly by the Sri Lankan military is authentic.

********************************************************************************

Alston says probe proves Channel 4 video is authentic

UN's Sri Lanka 'war crime' video report findings

Three independent experts have concluded that a videotape aired last August in Britain and showing the execution of suspected LTTE cadres allegedly by the Sri Lankan military is authentic, the special rapporteur of the UN Philip Alston told reporters at the UN.

Deeming Sri Lanka execution video authentic, UN expert calls for war crimes probe


Philip Alston commissioned three experts in forensic pathology, forensic video analysis, and firearm evidence to examine the video, after concluding that the investigations carried out by the Government had not been thorough or impartial.

“The conclusion clearly is that the video is authentic,” he told a news conference in New York. “I have therefore called on the Government of Sri Lanka to respond to these allegations.”

The Government – which earlier this year declared victory over the rebel Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) after years of fighting – has categorically denied the allegations raised by the video, which purportedly depicts the extrajudicial execution of two naked and helpless Tamil men by the Sri Lankan military and the presumed prior executions of others.

It had commissioned four separate investigations which concluded that the video was a fake. However, Mr. Alston had pointed out that two of the Government’s experts looking into the matter were members of the Sri Lankan Army, the body whose actions have been called into question.

Meanwhile, the reports by the three experts from the United States commissioned by Mr. Alston to examine the video “strongly suggest that the video is authentic,” according to a note prepared by the Special Rapporteur.

Peter Diaczuk, an expert in firearms evidence, concluded that the recoil, movement of the weapon and the shooter, and the gases expelled from the muzzle in both apparent shootings were consistent with firing live ammunition, and not with shooting blank cartridges.

Daniel Spitz, a prominent forensic pathologist, found that the footage appeared authentic, especially with respect to the two individuals who are shown being shot in the head at close range. He found that the body reaction, movement, and blood evidence was entirely consistent with what would be expected in such shootings.

Jeff Spivack, an expert in forensic video analysis, found no evidence of breaks in continuity in the video, no additional video layers, and no evidence of image manipulation.

“Given these conclusions, and in light of the persistent flow of other allegations of extrajudicial executions by both sides during the closing phases of the war against the LTTE, I call for the establishment of an independent inquiry to carry out an impartial investigation into war crimes and other grave violations of international humanitarian and human rights law allegedly committed in Sri Lanka,” stated Mr. Alston.

He added that there are a small number of characteristics of the video which the experts were unable to explain, including the movement of certain victims in the video, 17 frames at the end of the video, and the date of 17 July 2009 encoded in the video (the conflict was officially declared over in May 2009).

“Each of these characteristics can, however, be explained in a manner entirely consistent with the conclusion that the videotape appears to be authentic,” noted a news release also issued today.

“In sum, while there are some unexplained elements in the video, there are strong indications of its authenticity. In addition, most of the arguments relied upon by the Government of Sri Lanka to impugn the video have been shown to be flawed.”

In a separate development, Secretary-General Ban Ki-moon has informed the Sri Lankan Government that he is considering the appointment of a Commission of Experts to advise him further and to assist the Government in taking measures to address possible violations of international human rights and humanitarian law.

Mr. Ban’s spokesperson, Martin Nesirky, told reporters that the UN is in regular contact with the Government regarding the implementation of the joint statement issued in May at the conclusion of the Secretary-General’s visit to Sri Lanka.

In that statement, Mr. Ban had underlined the importance of a comprehensive accountability process for addressing violations of international humanitarian and human rights law, and the Government undertook to take measures to address grievances of the victims of the conflict. (UN/DM online)

In his report, the United Nations's Special Rappotreur Philip Alston wrote: "Since the video's release, the government of Sri Lanka has claimed that the video is a fake.
"Over the past four months, I have been engaged in a series of communications with the government about this video, in which I requested it to conduct an independent investigation.

"While the Government initially refused to do so, on 7 September 2009, it issued a response stating that it had commissioned four separate investigations, and that they 'have now scientifically established beyond any doubt that this video is a fake'.

"At the time, I expressed concern about the objectivity of the investigations, in part because two of the 'independent experts' worked for the Sri Lankan armed forces.

"Some of the reports seemed more impressionistic than scientific, and I have never been provided the full version of the reports.

"I decided that it was incumbent upon me to commission independent and impartial evaluations of the videotape.

"I retained three experts: in forensic pathology (Dr Spitz), forensic video analysis (Mr Spivack), and firearm evidence (Mr Diaczuk).

"Together, the reports by these experts strongly suggest that the video is authentic.

"A Sri Lankan expert stated that there was no recoil or movement of the weapon discharged.

"However, Mr Spivack and Mr Diaczuk described the recoil visible on the video, and the way in which the movement was consistent with firing live ammunition.

"A Sri Lankan expert stated that the lack of audio synchronization with the video indicated manipulation. However, Mr Spivack stated that the video/audio synchronization in the video was well within acceptable limits, and that audio can be ahead or behind video, subject to various variables.

"A Sri Lankan expert stated that the movement of the second victim after being shot was not consistent with the normal expected reaction. However, Mr Spitz stated that the movement was entirely consistent with the manner in which the individual was apparently shot.

"A Sri Lankan expert stated that while wind could be heard on the audio, it was not evident in the video.

"Mr Spivack however described multiple places in the video where there is clear evidence of wind.

"Sri Lanka’s experts argued that the footage was likely recorded on a digital camcorder, and not a mobile phone.

"Mr Spivack concluded that the metadata he retrieved from the video was entirely consistent with multimedia files produced by mobile phones with video recording capability, and that it would have been very difficult to alter the metadata."

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis