."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Monday, 11 January 2010

VIDEO: Ban ki-moon denies justice for Tamils.

Ban ki-moon denies justice for Tamils in Sri Lanka. It's time to rise up against this UN's most corrupted Secretary General ever.

VIDEO: Ban ki-moon's controversy


UN Secretary General Ban ki-moon denies justice to Tamils by distancing himself from the controversy arising over the Channel 4 video on Sri Lanka by telling reporters in New York that the UN special envoy on extra judicial killings Philip Alston, who released a report on it last week, is acting independently.


The UN Chief said he has seen the report by the special rapporteur of the Human Rights Council and also heard the statements made by the Sri Lankan government and the UN will review the situation and follow up on the issue.

“I have seen the report, and he is the Special Rapporteur of the Human Rights Council. He is acting independently. You might have heard statements made by the Sri Lankan Government and his own personal one. We will review all these situations and we will what the United Nations can do to follow up on these issues. There are still many issues pending: the relocation of displaced persons in Sri Lanka by the end of this month, and the political reconciliation process and also the accountability process, which I have talked to President [Mahinda] Rajapaksa during my visit, to which he had agreed to take the necessary actions. I will continue to follow up on this issue,” the UN Chief told reporters.


Alston told reporters last week that three independent experts concluded that a videotape aired last August in Britain and showing the execution of suspected LTTE cadres allegedly by the Sri Lankan military is authentic.

view also(Video)

UN expert calls for war crimes probe
http://tamilcause.blogspot.com/2010/01/un-expert-calls-for-war-crimes-probe.html

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis