."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 10 January 2010

Family members of Mahindas cronies preparing to flee Sri Lanka

Family members of Mahindas cronies preparing to flee Country from Jan 20th

By Dushy Ranetunge

Travel agents in Colombo are reporting brisk trading and high demand for airline tickets from the 20th of January onwards for departures with peak demand on Election Day when not ”the battle of the blues”, but the battle of the “war hero’s” takes place.

We mortals can only wonder in amazement how in a “Buddhist” country, “heroism” is awarded to “dogs of war”. The concept of “War Hero” is irreconcilable with the teachings of the Buddha. But then this land of the Buddha is confusing at most times and at present the outcome of the great contest is anyone’s guess.

On the red corner, weighing in at over 100 kilos is the current undisputed “world” heavy weight champion known as “maharajano” and in the Blue corner, weighing in at 150 kilo’s is the challenger, known as “the cleaner” as he promises to clean up the act including the Presidency.

van, sorry, “Mervin the Terrible” must have sent out his son to get some “Pampers”.

The “Maharajano” won the “world” Heavy weight title in May last year, when he decked the then undefeated Champion, the “Sun God” of VVT, whom some claimed undefeatable.

This is a fight to the death, prisoners will not be taken and you can forget about white flags.

But how the cookie has crumbled since May 2009, such spectacles can only be witnessed in Sri Lanka.

Travel agents in the capital giggle that the “patriots”, “those who love the country” to use the terminology of the incumbent are hurriedly dispatching their families from the 20th onwards and they themselves are taking flight after voting on the big match day.

It seems that they want to watch the result of the great match from afar, just in case “The Cleaner” decks “Maharajano” in the first round.

Meanwhile others on the “those who love the country” gravy train are calling in all their little perks, just in case the “Cleaner” wins the title and kicks them out of the gravy train.

For example, some on the board of Sri Lankan airlines are also at the departure lounge, for the second or third time this month, taking all those free trips to lovely destinations, because if the “Maharajano” is decked, they will lose their jobs and little perks, and the opportunity to live off all their loss making ventures funded by the peasants.


Courtesy:
Transcurrents
..
.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis