."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Monday, 22 March 2010

பல்லவர்களின் சிங்கக்கொடியை சிங்களவர்கள் திருடிய வரலாறு.

பல்லவர்களின் சிங்கக்கொடியை சிங்களவர்கள் திருடிய வரலாறு.

Untold history of Lankapuri(Sri Lanka) - Part 4

Pallava's Singai Empire

Lion Flag

The Lion Flag belongs to the Tamil Kings of Singa Nagar (Sangai Nagar ,Jaffna). They were known as Singai Arya Chaktravarthi(Chakravarthi who won the Aryans). It was first mentioned about the Lion Flag of Lanka in Ramayana episode written by Valmihi, a north Indian. This flag was flown in King Kumbakannan's fort in Manimalai ( Mullaitivu ) around 18000 BC. He was the younger brother of Indran Ravaneswaran of Lankapuri. Ravana's flag was veena. Ramayana is an ithihasa ( history ) written in many languages. Kumbakannan was a valliant and brave king. The historical places of Ramayana were quoted by Tourism Board of Govt. of Srilanka.

Indran Suran ruled Tronate around 15000 BC.His capital was Veeramahendrapuram ( Suran kotte ,south to Kathirgamam greater base ). His brother Singan ruled from Singakiri (Sigri) under the Indran Suran 15000 BC. Singan's pennant was singam (lion ). It was stated in Kandapuranam.

According to the another famous Indian ithihasa Maha Bharatham, the lion flag was hoisted by Naga Kings of Nagativu ( Jaffna Penninsula ) round about 3100 BC. During this period Nagativu was ruled by the King Chithirangathan. Naga kings of Pallava Kingdom continuously used the lion flag as the flag of Naga Kingdom for thousands of years since 3100 BC. During the period of Pallava Emperors of Pallava Empire bull (nanthi) or lion (singam) was in their pennant. Bull and lion were their royal emblem. The tiger pennant belongs to the Chola kings of South India. Tiger flag is not the flag of kings of Lanka.

Singai Arya Chakravarthi ( Emperors of Singai/Sangai nagar ) in their period of rule lion flag was flown in their fort and horse chariots specially when they engaged in war. It was stated in a Tamil work Thakshana Kailasa Puranam which was written by Singai Arya Chakravarthi Segarasasekaran ( Panditha Rasar ) in 14th century in Singai nagar. The rulers of all territories of Ceylon since the period of Pallava Emperors paid tribute to Singai Empire. In 1392 AD ruler Alagakone of Gampola and ruler Alageswaran of Raigamam refused to pay tribute Singai Empire. Emperor Virothaya Singai Arya Chakravarthi sent two battalions to Gampola and Raigamam at the same time. One battalion was under Prince Seyaveeran to Gampola and the other under the Thalapathy ( Commander in Chief ) to Raigamam . Singai forces captured the fort of Gampola and Raigamam and they raised their lion flags on the top of the forts to celebrate victory.

Seyaveeran crowned King of Gampola and Raigamam. He built a fort at Kottegamam and ruled . From 1392 to 1815 lion flag was flown in Kandy and Kotte upto 1581 because both were sub-kingdoms under the Singai Empire. In 1394 Seyaveeran ascended Singai throne and crowned Emperor of Singai Empire. He was praised ''Singai Arya Chakravarthi Segarasa Sekaran ''by the poets of Singai Tamil Pervai . He released coins with lion emblem. He engraved these victories in a stone-head in his Kottegamam fort which was later found there and read by H. C. Bell. He was a valorous and victorious Emperor who ruled Kangainad, Ramanathapuram of Pandynad and Sethu. His son Kumarasuriyan was crowned king of Ramanathapuram by him .It was said in Thakshana Kailasa Puranam. King Kannusamy of Kandy made changes in the lion flag ,include the mango leaves and sword caused destruction of kingdom of Kandy.

Political leaders of Tamils who did not know about the Tamil Kingdoms of Ceylon and the Singai Arya Chakravarthi Emperors of Singai nagar opposed the lion flag in Parliament in 1948. Hon'ble Prime Minister D.S.Senanayakke in his reply said ''According to the history of Ceylon lion flag belongs to Dravidians. As it was accepted National Flag of Ceylon by the majority of the House, We also accepted it. I cant change it.'' It is the sorry plight. Even today Tamils don't know about their own kingdoms of Ceylon or the Kings of Tamil Kingdoms or the boundaries of Tamil Kingdoms indicate that Tamils failed to preserve their glorious history.It was not mentioned about the flags of the Kingdoms in Mahavamsam and other Sinhala literatures. Because the thirty three territories of Ceylon did not have a separate flag.

-End of Part 4-

Our goal is to strengthen Tamils by knowing their heritage through historical, archeological & genealogical research and education. It's only a small step. Join us & lets restore our heritage for many generations to come. We are exploring ancient history, recent past and present state of Tamils & Thamil language around the globe.

We need to preserve our heritage inorder for future generations to know their roots. Let's declare an annual Tamils' global history week. Let's have seminars, conferences & conventions worldwide annually.

|| Part-1 || Part-2 || Part-3 || Part-4 || Part-5 || Part-6 || Part-7 || Part-8 || Part-9 || Part 10 || Part-11(coming soon) ||


So every one will wonder how the Sinhala race become the majority in Singai Empire/Tronote(திருநாடு)/Lankapuri/Thampapanni(Aryans)/Serendip(Greek/Arabs)/Ceylon(British)/Sri Lanka(North indians)... continue reading... you will finally get to know.

ஆண்டவர்கள் ‘பயங்கரவாதி’களான கதை. நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் அகதிகளான வரலாறு.

more will follow @
http://tamilcause.blogspot.com

4 comments:

 1. Anonymous22/3/10 00:47

  tamilil unkal akkaththai thara mudiuma

  ReplyDelete
 2. விரைவில் தமிழில் பதியப்படும். நன்றி.

  ReplyDelete
 3. Anonymous22/3/10 03:04

  please give tamil....

  ReplyDelete
 4. Anonymous24/3/10 11:26

  Really a good article!
  well done!!

  ReplyDelete

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis