."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Wednesday, 31 March 2010

VIDEO: Sinhala colonisation of Tamils' land

காணொளி: ஈழத்தில் தமிழர் நிலங்கள் வன்பறிப்பு

VIDEO: Sinhala colonisation of Tamils' landSRi Lanka is hiding War Crime

The sinhala government has been extremely successful in manipulating our actions for some time now. We have been put on a defensive footing trying to refute its claims and propaganda relating to the state of Tamils in the land, IDPs' settlement and the treatment of some 14000 youth in incarceration, not to mention its vast campaign to restore tourism.
and one tourist misled by the government and telling no problem but he is in Colombo (Capital)


Six months ago in Sri Lanka, as the last bastion of the Tamil Tigers fell, tens of thousands of civilians who had fled the fighting were detained in refugee camps. Now the Sri Lankan army has given them permission to return home. We went to meet these refugees who have lost everything

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis