."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Wednesday, 21 April 2010

வன்முறை தீர்வைத் தாராது; அது எமை அடியோடு அழித்துவிடும்.

வன்முறை தீர்வைத் தாராது; அது எமை அடியோடு அழித்துவிடும். உயிர்களை... சொத்துக்களை... மனிதாபமானத்தை... சகிப்புத்தன்மையை.... ஒற்றுமையை... அழித்துவிட்டது. எமக்காக களத்தில் வீழ்ந்தவரை மதிப்போம்... போற்றுவோம்... துதிப்போம்... தேசியத்தலைவரே ஆயுதங்களை மெளனிக்கச் சொல்லிச் சென்றுவிட்டார். தாய்நிலத்திலும் புலத்திலும் சனநாயக விழுமியங்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவோம்.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis