."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 4 April 2010

காணொளி: யாழில் "சிங்களத்தமிழில்" கத்தும் மகிந்த இராசபக்சன்

காணொளி: யாழில் "சிங்களத்தமிழில்" கத்தும் மகிந்த இராசபக்சன்“Yes, we are Sinhala. The country is also Sinhala. Therefore, you Demala (Tamils) listen to me. If you cannot listen without trying to be too smart, then leave.”
The President during his speech at the Jaffna rally on the 1st had shouted at the Tamil people saying, “Yes, we are Sinhala. The country is also Sinhala. Therefore, you Demala (Tamils) listen to me. If you cannot listen without trying to be too smart, then leave.”

The President had made this statement while making his speech in Tamil with the help of the tele-prompter during the UPFA rally at the Duraiappa Stadium. The people who had not understood his speech had started to shout in anger while the President had shouted back in this manner.

When the Tamil people unable to comprehend what the President was trying to say in his speech had started to shout, and an angry President had said, “I will not stop. Since you shouted, I will speak more in Tamil.” One of Minister Douglas Devananda’s officials had then taken the microphone from the President and had started to calm the crowd.

Devananda had also been present at the time the President had lost his cool in this manner.

Before attending the rally, the President had visited the Naga Vihara and laid the foundations stone to a rest house for the sangha and visited the Nallur kovil.


No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis