."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thursday, 13 May 2010

Lest We Forget: Eelam Children of a Lesser God

Crisis hit Tamil children of Sri Lanka

Over 100,000 flee fighting, thousands more trapped
By James Elder

COLOMBO, Sri Lanka, 23 April 2009 – On any random morning, most 11-year-old Sri Lankan children are seated safely behind their school desks. In a nation that prides itself on being the regional leader in education, these students in their pristine uniforms listen attentively before the school bell says it's lunchtime. The clanging old bells are the loudest interruption of any school day.

But a few weeks ago in the north of Sri Lanka, where there is intense fighting between government troops and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), 11-year-old Niveathga's morning was spent in a shallow trench. The booms of shelling caused a terror no children should ever endure.

AUDIO: Listen now


Niveathga's life had already been like this for months: constantly fleeing her home, losing the last treasures a child may keep, swapping school for a bunker and seeing neighbours die.

'Fighting everywhere'

"There has been fighting everywhere," she says. "All the time I hear babies crying and people running. Some are injured with blood; some are already dead."

With these images in mind, Niveathga huddled in the trench with her mother, grandmother and seven-year-old brother that morning. As shells landed closer and closer to their makeshift shelter, people around Niveathga decided it was better to run than to be hit lying down. After yet another shell landed, her mother made the same decision.

"We got up to run," recalls Niveathga, "but my little brother was hit by shrapnel in his leg. My mother scooped him up and ran with him to try to find some help. This was the last time I saw my mother or my brother."

As the fighting subsided, Niveathga and her grandmother were able to escape the area and entered government-controlled territory. They then began the two-day journey to the transit site in government-held Vavuniya.

Caught in the crossfire

Hundreds of children have been killed in the past months in fighting here. This week, a government offensive pushed into the last remaining area occupied by the LTTE.

Children, who for months have been living through unimaginable hell, are now caught in the final, intense stages of a bitter war. Tens of thousands of civilians – including a large number of children – are still trapped. They are living in dire circumstances, caught in the crossfire.

Over the past five days, amid fierce fighting, around 100,000 people fled the conflict zone in the north and entered government territory. This means the number of people in camps will more than double in the next week. Their urgent need for assistance will put even greater strain on already overcrowded camps, and on the resources of the UN .

To help meet the increased need caused by this influx, UNICEF is expanding its response in water and sanitation, health, nutrition, education and protection.

Emergency relief

UNICEF's emergency support for children and their families includes providing nutritional support to malnourished children and their mothers, as well as hygiene kits, emergency health kits, safe water, latrines and bathing facilities, temporary learning shelters and educational kits for children.

At the same time, UNICEF is supporting hospitals to meet increased maternal and child health needs, and helping to provide psychosocial support for children affected by the violence.

Most important for Niveathga and others like her, UNICEF is providing urgent assistance for children who have been separated from their families. For the moment, her story has no happy ending. Niveathga has had no news of her mother or injured brother for weeks.

courtesy:
http://www.unicef.org/infobycountry/sri_lanka_49479.html

Lest We Forget: Children affected by Genocidal War Crimes of Colombo
[TamilNet, Friday, 14 May 2010, 04:01 GMT]
Tamils all over the world mark 18 May as Genocidal War Crimes Day, observing one year remembrance of thousands who perished in the war, waged by the Sri Lankan state and its abettors, on the de-facto state of Tamil Eelam. Despite its repeated pledges to the International Community, the Sri Lankan state and its military machine vowing to erase 'separatism demand' from Tamils for generations to turn heavy arms on civilian population, claiming the lives of thousands of children and women in addition to depriving them of food, medicine and medical evacuation on time. The conduct of the Sri Lankan state, which disregarded all norms of humanity in the war, has posed a civilisational question, and justice remains undelivered. TamilNet releases Friday 14 of 512 photos taken by a humanitarian worker to mark the Genocidal War Crimes Day.

read more@
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=31753


Tamil death toll ‘is 1,400 a week’ at Manik Farm camp in Sri Lanka.


A Tamil girl at a refugee camp in the northern district of Vavuniya


Rhys Blakely in Mumbai

About 1,400 people are dying every week at the giant Manik Farm internment camp set up in Sri Lanka to detain Tamil refugees from the nation’s bloody civil war, senior international aid sources have told The Times.

The death toll will add to concerns that the Sri Lankan Government has failed to halt a humanitarian catastrophe after announcing victory over the Tamil Tiger terrorist organisation in May. It may also lend credence to allegations that the Government, which has termed the internment sites “welfare villages”, has actually constructed concentration camps to house 300,000 people.

Mangala Samaraweera, the former Foreign Minister and now an opposition MP, said: “There are allegations that the Government is attempting to change the ethnic balance of the area. Influential people close to the Government have argued for such a solution.”

News of the death rate came as the International Committee of the Red Cross revealed that it had been asked to scale down its operations by the Sri Lankan authorities, which insist that they have the situation under control.

Mahinda Samarasinghe, the Minister of Disaster Management and Human Rights, said: “The challenges now are different. Manning entry and exit points and handling dead bodies, transport of patients, in the post-conflict era are no longer needed.”

Last night, the Red Cross was closing two offices. One of these is in Trincomalee, which had helped to provide medical care to about 30,000 injured civilians evacuated by sea from the conflict zone in the north east.

The other is in Batticaloa, where the Red Cross had been providing “protection services”. This involves following up allegations of abductions and extrajudicial killings, practices that human rights organisations say have become recurring motifs of the Sri Lankan Government.

The Manik Farm camp was set up to house the largest number of the 300,000 mainly Tamil civilians forced to flee the northeast as army forces mounted a brutal offensive against the Tigers, who had been fighting for an ethnic Tamil homeland for 26 years.

Aid workers and the British Government have warned that conditions at the site are inadequate. Most of the deaths are the result of water-borne diseases, particularly diarrhoea, a senior relief worker said on condition of anonymity.

Witness testimonies obtained by The Times in May described long queues for food and inadequate water supplies inside Manik Farm. Women, children and the elderly were shoved aside in the scramble for supplies. Aid agencies are being given only intermittent access to the camp. The Red Cross was not being allowed in yesterday.

Experts suggest that President Rajapaksa, the country’s leader, is yet to make good his victory pledge to reach out to the minority Tamil community. “The discourse used by the Government is of traitors and patriots,” Paikiasothy Saravanamuthu, of the Centre for Policy Alternatives, a Sri Lankan analyst, said. “There is no indication that this mode of thinking is slipping.”

Mr Rajapaksa is known for not tolerating dissent; a trait that human rights organisations say was demonstrated this week when five Sri Lankan doctors who witnessed the bloody climax of the country’s civil war and made claims of mass civilian deaths recanted much of their testimony.

The doctors said at a press conference on Wednesday that they had deliberately overestimated the civilian casualties. As government officials looked on, they claimed that Tigers had forced them to lie.

The five men added that only up to 750 civilians were killed between January and mid-May in the final battles of the war. They were then taken back to prison, where they have been held for the past two months for allegedly spreading Tiger propaganda.

The number was far below the 7,000 fatalities estimated by the United Nations. An investigation by The Times uncovered evidence that more than 20,000 civilians were killed, mostly by the army.

The doctors denied other former testimony, including the government shelling of a conflict-zone hospital in February for which there are witnesses from the UN and the Red Cross.

The statements met with scepticism from human rights campaigners. Sam Zarifi, the Asia- Pacific director for Amnesty International, said that they were “expected and predicted”. He added: “There are very significant grounds to question whether these statements were voluntary, and they raise serious concerns whether the doctors were subjected to ill-treatment.”

Courtesy:
The Times, UK.

news link:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6676792.ece

VIDEO: Tamils were naked, bound and shot by Sri Lankan soldiers

New evidence of Sri Lankan war crimes.

By Jonathan Miller


Channel 4 News shows footage claimed to show Sri Lankan forces executing Tamils earlier this year. Jonathan Miller reports.

Just three months after the Sri Lankan government declared the country liberated from the Tamil Tigers, video footage has emerged apparently showing government troops summarily executing Tamils.

Journalists for Democracy in Sri Lanka, which obtained the material, said it was filmed in January - when the international media were prevented by the Sri Lankan government from covering the conflict zone.

Tonight, the Sri Lankan High Commission denied the government had carried out atrocities against the Tamil community. A Sri Lankan army spokesman also called the video a "fake". Read the response here.

The Sri Lankan government launched a large scale military offensive in January capturing the Tamil Tiger held town of Kilinochchi. The army then steadily pushed the rebels into an small area of the north-east.

Be warned - there are extremely disturbing scenes in this report from our foreign affairs correspondent Jonathan Miller.

Sri Lanka High Commission response

"The High Commission of Sri Lanka categorically deny that the Sri Lankan armed forces engaged in atrocities against Sri Lankan Tamil community. They were only engaged in a military offensive against the LTTE.

"The High Commission has noted that in many instances in the past, various media institutions used doctored videos, photographs and documents to defame the Sri Lankan government and armed forces. Therefore, we request you to verify the authenticity of the video footage before the telecast".


Courtesy : CHANNEL4 NEWS, UKVIDEO: Silent & Systematic Genocide ignored by IC

Video embeded at the bottom of this page

Film: Tamil
by Jason Parkinson


Tamil: Part One
Video embeded at the bottom of this page

The two-part film Tamil has been released on the Internet and Reel News this week, covering the six months of protest in London.


Tamil: Part Two
Video embeded at the bottom of this page

The Tamil people called on the US, UK, United Nations and the international community to intervene in the final surge of the Sri Lanka war and halt the mass killings of the innocent Tamil people caught in the middle of the brutal 40-year civil war with the Tamil Tigers.

Scene From Tamil: Part OneFrom January to June 2009 the UK Tamil population headed into the streets of London for some of the largest and most powerful protests seen in many years. Over the months the protests massed from 125,000 to 250,000. Regular peaceful road blockades around the Houses of Parliament shut down major sections of London's infrastructure.

Scene From Tamil: Part OneSri Lanka did eventually come under international scrutiny, after being accused of using chemical weapons and cluster bombs, bombing safety zones, hospitals and indiscriminately killing tens of thousands in the final six month assault against the Tamil Tiger rebels, who were listed on the international prescribed terrorist list.

Scene From Tamil: Part TwoDuring the making of this film another side of the story began to emerge from those who had seen first-hand the destruction of the Tamil people. Aid worker Tim Martin, recently returned from Sri Lanka, went on hunger strike for 21 days outside parliament, to highlight the atrocities he witnessed.

Scene From Tamil: Part TwoThe ruling Sri Lankan government stood accused of genocide, concentration camps and using the tsunami aid money for weapons, as well as multimillion dollar deals in oil and gas exploration off the north-west coast of Tamil-controlled areas in Sri Lanka.

Scene From Tamil: Part TwoAs the death toll rose by thousands every day, the police response increased against the peaceful road blockades. But it was not just the protestors who came under fire.


Scene From Tamil: Part Two - Peacestrike Campaigner Maria GallasteguiThe film also tackles the confusion by UK authorities over the national Tamil Eelam flag, which many protestors were arrested for displaying, including Peacestrike campaigner Maria Gallastegui, who was detained as a terror suspect on at least two occasions.

The flag is listed as a symbol of the Tamil Tigers, a prescribed terrorist organisation in the UK. But the real flag was white, not red, as is the national Tamil flag.

Scene From Tamil: Part TwoIn the end, it seemed that very few did anything to halt the huge numbers of civilian casualties, and the world seemed to stand aside as the refugee camps of barbed wire, no food, no water and no medical aid went up.

But when the UK was caught selling weapons to Sri Lanka to the sum of £13.9 million and British Gas already owned the seismic survey information on one of the potential oil and gas blocks, it comes as no surprise that the UK government, bar a few individual politicians, failed to act on what will go down in history as one of the worst genocides of the 21st century.


PART - 1PART - 2

Courtesy:
http://jasonnparkinson.blogspot.com/

jasonnparkinson@gmail.com

Telling truth is a crime in the 'Terror Island'

The Time of Judgement has arrived to the Land of Terror

“International legal systems have so far failed to bring the Sri Lankan War Criminals to justice. It is time for the average Joe, an ethical shopper to say No to “Holiday Packages to Sri Lanka”, No to “Sri Lankan Airlines”, No to “Sri Lankan Cricket”, No to “Ceylon Tea”, No to “Garments or any other products made in Sri Lanka” and No to any “Organisations having commercial interests in Sri Lanka” until Sri Lanka stop the killings of the innocents with it’s death squads, until the last person is set free from the death camps of Sri Lanka, until the people of Sri Lanka start to live without the fear of abductions, torture, rape and murder by the Sri Lankan State and its armed forces, Until Sri Lanka starts to treat all its citizens equally with dignity and give them the rights they deserve”

“Money goes into the hands of Sri Lanka are now used to destroy individuals, families and communities therefore, it is rational, ethical, sensible and right to stop supporting a country that is determined continue with its genocide agenda, despite calls from the international community”


Death and destruction in a Terror Island

Fifty thousand innocent men, women and children were brutally murdered on the sandy beaches and in the jungles of Sri Lanka, by the Sri Lankan Military while the whole world stood back and watched.

Three hundred thousands are now locked up in the death camps of Sri Lanka. Men are tortured, Women are abused and raped, Children are psychologically tormented, foreign media is banned, aid workers are blocked and the Tamils are now let to die like flies without proper food, medicine and water. Dead bodies are thrown outside the tents and let to rot while the young and old stand in the hot sun for hours to beg for food.


They are let to languish behind barbed wires

Times UK has recently reported that fourteen hundreds are dying every week in the horror camps manly due to water Bourne diseases and many preventable illnesses. The rate at which people are dying now, the whole camp will be empty just in three years time. Many who are prisoned in these camps have relatives and friends living in other parts of the country and overseas, who are willing to help.

Sri Lankan government is so adamant that it is not helping the dying Tamils and also not letting others to help.

Purpose of these Nazi style camps is to cause death and maximum destruction to an oppressed and vulnerable Tamil community that is now pleading to the Nations for help. Few camps are purposefully built for propaganda purposes in order to deceive the international community.

Horrors in Sri Lanka are sending shock waves across the World

Torture, murder, rape, forced starvation, and all kind of human rights violations in the concentration camps of Sri Lanka, are now sending shock waves across the world.

Deportations of Western reporters, Journalists and Politicians from the Sri Lankan Airport and denial of access to the death camps of Sri Lanka for aid workers are showing the face of rebellious country that is willing go to any extent to defy international humanitarian laws.

Western countries have recently been pressurising Sri Lanka to stop the abuses and State sponsored killings. US, Britain and France including many other European countries are taking all the necessary measures to send strong messages to Sri Lanka.

US $1.9 Billion IMF loan to this country is now delayed. Sri Lanka had been denied a seat on UN Human Rights Council. US are delaying aid to the displaced people till the Sri Lankan government give free access to the camps.

There are also talks about suspending Sri Lanka from the commonwealth

Can an average Joe make a difference?

I have written few articles on the subject of Sri Lankan civil war. One of the popular questions, I received from the readers was “What can the average Joe do other than writing a letter to the local MP?”

While our international legal systems are still failing to bring the culprits to justice, Average Joe might probably be in a better position to send a powerful message to countries like Sri Lanka. Joe should see and understand the bigger picture of what is happening in Sri Lanka before start doing anything about the injustice done against the innocents.

Joe living in the West is a consumer just like many other millions around the world. Any marketing professional would know about the Power of a Consumer. Joe is an ethical shopper, who has the freedom to choose where to go on a holiday, which airline to fly with, where to buy his cloths and who to bank with. Joe can meet up with many like minded people and persuade his government to stop playing sports with countries that are persecuting its people. Joe is now on the net. He has access to email, facebook, twitter and many other social networking sites. He can share his views with millions around the world.

Even a great nation like China needs to sell its products in the world market in order to feed its people. Sri Lanka that is acting arrogantly with many countries should know, that it can’t keep on killing the innocents and expect the people to buy their products and services that are covered in blood.

Joe along with millions around the world should be able to convince the People of Sri Lanka that they are not safe in the hands of corrupt regimes that are even prepared to sell the soul of a nation to satisfy the cravings of the Sinhala Buddhist extremists whose only goal is to wipe out Tamils.

“Sri Lanka for Dummies” is a simple Introduction to Sri Lanka and Sri Lankan war for the average Joe to get an understanding of the man made humanitarian crisis in this little island.

Sri Lanka for Dummies

1) Sri Lanka in a Nutshell

2) Tamil Rebellion against State Terrorism in Sri Lanka

3) War in the Vanni land that had revealed the face of the devil

Sri Lanka in a Nutshell

Sri Lanka is a tiny tropical island that was known as the pearl of the Indian Ocean and paradise on earth. This country was once very popular among the tourists but not any more.

Rulers of this country have made this place as one of the most dangerous places to visit and live on the planet. The US has recently given serious warnings to its citizens about the dangers of travelling to Sri Lanka. Westerners are no longer welcome there. Journalists and high profile diplomats are regularly deported back from the Colombo international Airport. The recent victims were Channel 4 TV journalists and Bob Rae who was once the Premier of Ontario Canada. Western embassies are frequently attacked by angry local mobs. British and Canadian High commissions became the latest targets.

Sri Lanka is a graveyard for the journalists. Sri Lankan Government is using underground Mafia and death squads to abduct, torture and kill journalists, aid workers and any individuals who are critical of the government. Doctors and journalists are locked up in prisons but the evil ones are rewarded and let to roam around the streets with knives and guns.

Journalist Tissainayagam in chains. Telling the truth is a crime in Sri Lanka

Tamils are the prime targets but even foreigners, Sinhalese and Muslims are not the exceptions. This country is now at the bottom of the list in terms of human rights.

Sri Lanka has murdered fourteen journalists in the last few years. More than twenty journalists have been forced out of the country. Many are locked up in jails. Newspapers are burned, TV stations are attacked, and News web sites are blocked. Even BBC and CNN had received warnings in the past from the controversial defence secretary of the country. Sri Lanka only allows reporters who write well about the government.

Senior editor and Journalist Lasantha Wickramatunga was brutally murdered by the government backed mafia

Five medical doctors, who are praised as real heroes by the international community for their tireless work during the Sri Lankan war, are now locked up in Sri Lankan jails for speaking the truth from the war zone. Sri Lankan rulers have recently paraded these doctors in front of television cameras and forced them make false statements to support the government. This is another foolish attempt by a murderous regime to hide the war crimes it had committed .We all know how Al Qaeda had paraded western hostages on TV in the past and forced them to say things that were not true.

In Sri Lanka, People disappear from their homes, schools, work places and hospitals like flies. It is not the fulfilment of rapture that is taking place according to the book of Revelation in the Bible. But the Sri Lankan regime has mastered the art of using white vans to abduct and kill anyone who is dare to question the conducts of the government.

Half burned dead bodies with hands tied at the back is a typical scene, one would be able to see quite often in Sri Lanka. Killer demons regularly come on mysterious white vans without number plates on them.

A typical Sri Lankan leader would talk like he has the whole world under his feet and he doesn’t care about outside opinions. Many of us remember the controversial Sri Lankan defence secretary of Sri Lanka who appeared on many TV channels across the globe and thundered that he had the right to bomb hospitals and schools. He had indeed ordered to bomb several hospitals in the recent war in Sri Lanka. This short tempered leader and the current military commander of Sri Lanka are directly responsible for thousands of killings in Sri Lanka.

Some of the ministers from the Jumbo cabinet of Sri Lanka have degrees from western universities. They wear crisp clean suits and speak in Queens English. But what comes out of their mouth don’t reflect the real situation in Sri Lanka.

Sri Lankan rulers no longer tell the truth. According to them, the Sun raises in the West and the rooster crows only in the evenings. While murdering civilians with heavy weapons including tanks and missiles with unconventional war heads, Sri Lanka was lying to the world that they were only using light weapons.

Sri Lanka is the most militarised among the South Asian countries with 13000 military personnel per one million population. Every street corners of Sri Lanka are guarded by armed soldiers. Sri Lanka has 266K active armed personal (Total Troops 374K) which is much higher than many developed countries. [Australia (54k), Canada (65K), South Africa (56K), Norway (28K), United Kingdom (188K), Germany (248K), France (260K), Italy (230K)].


Sri Lanka has no foreign enemies. Multi barrel Rockets were used to kill thousands of Tamils in the recent war


In terms of military expenditure as percentage of GDP, Sri Lanka spends the most in South Asia. The figure is 6% in Sri Lanka which is much higher than the amount spent by its neighbours. (3.5% in Pakistan; 2.5% in India and Nepal; and 1.5% in Bangladesh).

Sri Lanka is now planning to recruit fifty thousands more for its armed forces.

Sri Lanka has now become like another Myanmar in the region. Close associations with nuclear armed China and Pakistan and friendships with Iran, Libya, and Myanmar are already giving the danger signs. Iran has indicated that it is willing to share nuclear technologies with Sri Lanka for peaceful purposes. Those who follow the current trend in the world, very well know what these peaceful purposes are.
Sri Lanka is trying to get hold of nuclear technology (to supplement its power needs). Having been turned away by India, Sri Lanka is turning to States like Iran to fulfil its nuclear ambitions. This is why Sri Lanka always backs Iran’s nuclear program

It may not be well known that Sri Lanka was instrumental in Iran acquiring nuclear technology. Some Sri Lankan businessmen and engineers are among those whose names appear in a United States blacklist over the alleged involvement in the world’s worst illicit nuclear proliferation racket, the British media reported recently.

Although, Sri Lanka is a democratic country, the majority Sinhala people support Nazi Style right wing parties. Racist politicians and military leaders are looked upon as heroes and saviours of the country. Tamils who once had their own nation are now considered as aliens and invaders even though the majority of the Tamils are the original inhabitants of this land. Politics is driven by the powers of ignorance, greed, lies and deceptions.

Today, three hundred thousands of Tamils in Sri Lanka are locked up in concentration camps and the rest live in homes that are heavily guarded by the Sri Lankan military. People who once lived dignified and prosperous lives are now treated like stray dogs. Tamil women are raped by the Sri Lankan army and young Tamil men are tortured and killed.

Tamil Rebellion against State Terrorism in Sri Lanka

Tamils, who are one of the most oppressed communities in the world, have been fighting to free themselves from the evil regimes of the country. But they have so far failed to achieve their goals. Tamils initially fought through democratic means. Democracy no longer works in favour of Tamils because the majority prefers the Tamils to be wiped out from the country.

Tamils were slaughtered in thousands with swords and knives in the buses, trains and in their own homes in the fifties, sixties, seventies and eighties. Frustrated Tamil youth took arms to fight against fascism. Armed rebellion has now been crushed with the help of China and India.

Tamil rebels were initially functioning like how IRA did things in the eighties but from the early 2000s they did manage to build a well disciplined conventional force with their own Air force and Navy. According to the former Chief Justice of Sri Lanka, who retired only few weeks ago, Tamil rebels were better in honouring the laws of the land than the government of Sri Lanka. For instance, Seven Sri Lankan soldiers who were prisoners of war in the rebel camps were set free by the rebels without any scratches, even at a time when Sri Lankan forces were murdering Tamil women and babies in cold blood.

Tamil Rebels and the Sri Lankan government signed a ceasefire in 2002, after the Sri Lankan forces had suffered a heavy defeat in a conventional war between both parties. Negotiations were taking place between the Tamils and the Sri Lankan government for five years, with the help of the mediators from EU, Norway, Japan and US.

Sri Lankan government suddenly withdrew from the ceasefire unilaterally in 2007, and launched a war against the rebels with help of India and the weapons it got from China and Pakistan. War broke out at a time when there were signs of peace becoming materialised in Sri Lanka according to the former Norwegian mediator Eric Solheim, who is now the Minister of Environment.

Sri Lankan army did manage to slaughter more than fifty thousand Tamil civilians including women and children within few months time. Banned weapons like cluster bombs and phosphorous bombs were used against the innocents.

War in Vanni, that had revealed the face of the devil

Vanni is a Tamil land in the north eastern region of Sri Lanka that was once flowing with milk and honey. People prospered in every thing. Many of them did farming and deep sea fishing. They were not poor. Their barns were filled with grains throughout the year. These people ate a very healthy diet and lived in homes that were located in unpolluted areas. In our terms, people of Vanni ate organic grains, vegetables, fruits, meat and fish all their lives.

Few months ago, all of a sudden, Skis of Vanni became darkened. Children stopped playing. Dancing was turned into mourning. Chinese F7s, Russian MIGs f lied over Vanni and bombed homes, hospitals, schools and farms. Cluster bombs, phosphorous bombs and other banned weapons were used against innocent civilians

They were slaughtered in their own homes

Men, women and children were hiding inside the bunkers without adequate food and medicine for months. More than fifty thousands innocents were slaughtered. Thirty thousands were injured. Thousands of children became orphans. Wounded and maimed crawled on mud and dirt to search for water and food.

Children were hiding inside the bunkers for weeks and months

Thousands of surrendered and wounded rebels were brutally murdered. Military tanks rolled over the dying and the golden beaches of Sri Lanka were turned into red carpets with the blood of the innocents.

There were no more mourners left in the land of Vanni to mourn for the dead. Lands of the living didn’t send any comforters to the land of the dead. Hearts of the world became stones and the so called leaders of the world had once again revealed their ugly faces.

Nobody came to mourn for the dead

Number of people massacred on the beaches of Sri Lanka is almost ten times of the people died in the Tiananmen Square massacre in China.

If the war was conducted fairly according to the international laws, the outcome of the war would have been much different. Sri Lankan army defeated the rebels by using unconventional banned weapons that had caused thousands of civilian causalities and deaths.

Chemical weapons were used against the Civilians and Rebels


After killing so many thousands, the Sri Lankan government has sent the remaining to Nazi style concentration camps. Now they are dying in the death camps of Sri Lanka with lack of food and medicine. Tamil women are abused and raped by Sri Lankan military in these horror camps. Men are tortured and killed.

Although China, India and Pakistan are helping the Sri Lankan rulers, Genocide is being carried out with the complete freewill of this Nation. Sri Lankan leaders have made this beautiful country into a half naked prostitute in the India Ocean. Ministers of this country regularly fly to China and India to meet the political and military leaders of those nations. Sri Lanka has become a puppet of these superpowers with its own sweet will.

Sri Lanka is facing destruction by its own masters

People of this world are becoming more and more tolerant. Many colours and races are learning to live together in Europe and America. American people have even elected a Black president with a Muslim middle name to give a powerful message to the world.

Nations that have systems based on racial and religious supremacies should know that they are heading for isolation and destruction if they continue with their racist policies.

Here we see a country that has gone out of control and acting weirdly in the Indian Ocean. Beaches of Sri Lanka are stained with the blood of thousands men, women and children who were slaughtered by the cruel rulers of this country. There is no more media freedom. Local and foreign journalists are intimidated, prisoned and killed. Arrogant leaders of this country are confronting individuals, organisations and even nations that are opposing the killings.

Average Joe has the tools to send a message to Sri Lanka who are deliberately failing from the duties to protect its people.

Joe is conscious of the environment. He makes sure that papers, cloths and empty bottles end up in recycling bins. He is very concerned about the people living in the poorest countries on this earth. He buys fair trade tea and coffee that are produced in countries that need our help.

Joe takes his family for holidays at least once a year. As a matter of conscience, Joe will not be holidaying on the blood stained beaches of Sri Lanka where thousands of innocent men, women and children were brutally murdered by Bombs and shells. Joe will not be buying garments that are made in Sri Lanka, a country that has locked up three hundred thousands Tamils including babies, pregnant women and disabled in barbed wired concentration camps

People of Vanni, who once lived prosperously, are now left to wander like vagabonds with skin and bones in the death camps of Sri Lanka. Family ties are broken, their dignity is destroyed, and thousands of children are psychologically tormented. Many thousands have already become mental.


Money goes into the hands of Sri Lanka is used to wound and kill innocent Civilians. It is time to say "No"

Fourteen hundreds dying in the death camps of Sri Lanka in a week is a clear proof that Sri Lanka is still mass murdering Tamils. These people are not terrorists but men, women and children who also have dreams and have every right on this earth to live with dignity. They were not born to die of starvation, torture and deliberate medical negligence in the hands foolish and arrogant rulers.

Sri Lanka should know that they can’t do business with the world while slaughtering the civilians. No country prospers with the blood of the innocents. Agents of the Sri Lanlan regime who live overseas are still justifying the killings of Tamils. They should learn to show respect the follow humans because they themselves enjoy equal rights in foreign countries.

People of this world, no matter what their religion, race, colour and culture are, they all have the freedom to live without the fear of intimidation, torture rape and murder.

Time has for the international community say No to “Sri Lankan package Holidays”, No to “Sri Lankan Airlines”, No to “Sri Lankan Cricket”, No to “Ceylon Tea”, No to “Garment made in Sri Lanka” and No to “Any organisation that has commercial interests in Sri Lanka” until the killings stop and Sri Lanka come with clean hands.

We give money for Cancer Research, Save the Children, Christian Aid, Tear Fund and many other leading charities because we very well know that our money is used to protect, build and heal lives

What goes in the hands of Sri Lanka is not used to build lives but to destroy lives therefore, it is rational, ethical and sensible to stop supporting a country that is continuing with its genocide agenda with arrogance.

Sri Lanka is already facing isolation and there will be serious consequences if the leaders of this country continue to orchestrate abductions, torture, rape and killings in order to suppress the voice of the oppressed.

Destroying individuals, families and communities will eventually lead to the destruction of the whole Nation of Sri Lanka by its own masters.


Courtesy :
http://my.telegraph.co.uk/richarddixons/blog/2009/07/12/the_time_of_judgement_has_arrived_to_the_land_of_terror
Richard Dixon
RichardDixons@googlemail.com


Sri Lanka's crimes against humanity

Sri Lanka has caused "untold suffering"- U.S. Secretary of State Hillary Clinton

WASHINGTON, April 22 (Reuters) - Sri Lanka has caused "untold suffering" as it fights Tamil Tiger rebels in what is believed to be the endgame of Asia's longest-running war, U.S. Secretary of State Hillary Clinton said on Wednesday.

"I think that the Sri Lankan government knows that the entire world is very disappointed that in its efforts to end what it sees as 25 years of conflict, it is causing such untold suffering," Clinton told lawmakers, referring to the thousands of civilians trapped in the war zone.

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/WBT011095.htm
or
http://www.dailymirror.lk/DM_BLOG/Sections/frmNewsDetailView.aspx?ARTID=46812

*************************************************************************************
Lanka govt 'more at fault' than LTTE: India's Union home minister P.Chidambaram

SIVAGANGA (TN): Union home minister P Chidambaram on Thursday said both LTTE and Sri Lanka were not paying heed to India's request to end
hostilities but felt Colombo was "more at fault" as it thought military solution could end the strife.

Stating that the Sri Lankan Tamils issue was a humanitarian one and there was need to protect the lives of the people, he said India had asked the Sri Lankan government and the LTTE to stop the hostilities.
more @
http://timesofindia.indiatimes.com/India/Lanka-govt-more-at-fault-than-LTTE-Chidambaram/articleshow/4439614.cms

*************************************************************************************
‘India made big mistake on Lanka’ - Sri Sri Ravi Shankar


India committed a big mistake in the Lankan issue and the war ravaged Tamil people are deeply traumatised and feel being let down, founder of the Art of Living, Sri Sri Ravi Shankar said here on Wednesday.
Sri Sri Ravishankar, founder of the Art of Living, at a relief camp set up for the Internally Displaced People in Sri Lanka

Addressing reporters here after a three-day peace mission to Sri Lanka, Ravi Shankar said he visited the relief camps set up for the Internally Displaced People (IDP) by the Lankan government and distributed relief.
more @
http://www.expressbuzz.com/edition/story.aspx?Title=%E2%80%98India+made+big+mistake+on+Lanka%E2%80%99&artid=Po%7CKuxr%7CZAU=&SectionID=lifojHIWDUU=&MainSectionID=wIcBMLGbUJI=&SectionName=rSY%7C6QYp3kQ=&SEO=

************************************************************************************* India unhappy over continued killing of Tamil civilians

"We are very unhappy at the continued killing of innocent Tamil civilians in Sri Lanka. These killings must stop," Mr. Mukherjee
more @
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/000200904230371.htm

*************************************************************************************
The New York Times: Is the World Ignoring Sri Lanka’s Srebrenica?
By Robert Mackey
read @
http://100surya.blogspot.com/2009/04/new-york-times-is-world-ignoring-sri.html
*************************************************************************************

The silent horror of the war in Sri Lanka
by Arundhati Roy

It’s a colossal humanitarian tragedy. The world must step in. Now. Before it’s too late.
more @
http://100surya.blogspot.com/2009/03/silent-horror-of-war-in-sri-lanka.html
*************************************************************************************
Crimes against children

This year alone more than thousand children killed, many thousands injured & many more orphaned.This will curse not only Mahinda but also the Sinhala nation who back this murderer for generations to come.
more @
http://100surya.blogspot.com/2009/04/when-will-these-children-rise-from.html

*************************************************************************************

"But, the mother died while nursing the baby. We didn’t realise that the mother was dead. The baby was still breastfeeding..."
more @
http://100surya.blogspot.com/2009/04/eyewitness-reports-horrific-experiences.html
*************************************************************************************

Day of Reckoning in Sri Lanka
By Robert Templer
A mass slaughter of civilians will take place Tuesday at noon. And everyone knows it.
http://100surya.blogspot.com/2009/04/day-of-reckoning-in-sri-lanka.html
*************************************************************************************

Carnage unleashed by Mahitler Rajapakse regime on innocent Tamil civilians on 20/04/2009

வன்னியின் 'பாதுகாப்பு வலய' பகுதியில் இருந்து வெளியேறிச் சென்று - நேற்று இரவு தன்னிடம் அகப்பட்ட ஆயிரம் வரையான மக்களை பணயக் கைதிகளாக முன்னிறுத்தி இன்று சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட பாரிய முன்நகர்வின் போது, அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடூரமான இனக் கொலைத் தாக்குதலில் இன்று 1,496 தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 3,333-க்கும் அதிகமானோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இவர்களில் 476 பேர் சிறுவர்கள். வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத பேரவலம் அங்கு நிகழ்வதாக புதினத்தின் வன்னிச் செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார்.

'மக்கள் பாதுகாப்பு வலய' பகுதிகளான மாத்தளன், அம்பலவன்பொக்கணை பகுதிகளை நோக்கி சிறிலங்கா படையினர் இன்று திங்கட்கிழமை அதிகாலை - தம்மிடம் இருக்கும் அனைத்து நாசகார ஆயுதங்களின் சூட்டாதரவுடன் - பாரிய படை நடவடிக்கையினை தொடங்கினர்.
more @
புதினம்

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis