."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Saturday, 18 September 2010

காணொளி: 'தியாக தீபம்' திலீபன்

"மக்கள் புரட்சி வெடிக்கட்டும், சுதந்திரத் தமிழீழம் மலருட்டும்" - தியாகி திலீபன்.

On the 15th of September 1987 at 9.30 a.m at the Nallur Murugan Temple, Thileepan began his fast. His main objective was to bring awareness and action to a list of public demands made by himself and the Tamil Tigers, at a time when the relationship between the LTTE and the IPKF administration was deteriorating
read more @
http://en.wikipedia.org/wiki/Thileepan

VIDEO: Documentary about 'Thiyaga Theepam' Thileepan

PART 1PART 2


PART 3


PART 4


PART5


PART 6A TRIBUTE SONG for THILEEPAN ANNA

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis