."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Saturday, 12 November 2016

“You Tamil Dog, I Will Kill You” Buddhist Monk Tells Grama Sevaka In Batticaloa

A Buddhist Monk from Batticaloa has threatened to kill a grama sevaka for filing several court cases against Sinhalese living in the district.

Using absolute filth in Sinhala, Ampitiye Sumana, a monk from the Batticaloa Mangalarama said, “You are a bloody tiger. My blood boils when I see you. You are a bloody dog. You are a Tamil Grama Sevaka. You have been filing case after case against our Sinhalese. Stop filing cases against the Sinhalese. Go and take action against what is happening in Wilpattu and Siripada. If you even send out one Sinhalese from their lands, I will end the rule by the Thambiyas and the Demalas. I will smash you. This is my last warning to all of you,” the monk said.
The monk said that in the past the tigers had killed the Sinhalese, now they are attacking them. He said that the only reason he was not harming the Grama Sevaka was because of the police uniform. During the incident, which occurred on a main road, several police officers including a senior police officer was also present.
The threats were made against the Grama Sevaka by the monk in front of the police officers. The senior police officer who was present at the time of the incident, tried to calm the monk and take him away to a jeep which was parked on the main road.
While walking away, the monk told the Grama Sevaka, “I will smash him till he dies.”


நல்லாட்சிக் காலத்தில் இந்தப் பௌத்த துறவி பேசுவதை மொழிபெயர்த்தால் இப்படி வருகிறது செய்தி....!
வில்பத்துல வெட்டுறாங்கள். அங்க போய் வழக்கு போடுடா..
ஸ்ரீபாதல வெட்டுறாங்கள் அங்க போங்கோடா.. போங்கோ..
பறையன்களே...
நீ புலிடா...
புலிடா...
நீ புலியே தான்ரா...
சிங்களவன அண்டைக்கு சுட்ட...
இண்டைக்க அடிக்கிற
நீ அதைத் தான்ரா செய்யிற...
உன்னைப் பாக்கும்போது எரிச்சல் வருது..
இந்த நாய்தான் தொடர்ந்து வழக்கு போட்டது...
நீ கிராம சேவகர் எண்டத நினைச்சிக்கொள்...
நீ தமிழன்...
நீ சிங்களவனுக்கு எதிரா தொடர்ந்து வழக்கு போடுறத நிப்பாட்டு..
உனக்கு நல்லபடியா சொல்றன்...
ஒரு சிங்களவனையும்
ஒரு இடத்திலயிருந்து அசைச்சாலும் ..........
தம்பிய நீதிமன்றமும் முடிந்துவிட்டது. (முஸ்லிம் நீதிமன்றம்)
தமிழனின் நீதிமன்றமும் முடியும்...
நீ நல்லா நினைவு வச்சிக்கொள்...
உன்ர தாடைய இப்ப அடிச்சி நொருக்கிடுவேன்...
நான் பொறுமையா இருக்கிறன்
ஏன் எண்டா இந்தக் காக்கிச்சட்டைக்காகத்தான்.
அதை நீ நினைவு வச்சிக்கொள்
பறையா....தமிழா...
இவனுக்கும் சொல்லனும் (பொலிஸ்க்கு )........
(கிராம சேவையாளருக்கு) நீ சிங்களவன் எட்டுப் பேருக்கு எதிரா வழக்குப் போட்ட
ஏன் உன்ர அப்பாவின்ர இடமா? அம்மாவின்ர இடமா?...
டேய் அப்பாவிகளுக்கு இப்பிடி செய்யாத...
நீ புலியாகி சுட்ட....
நாங்க பொறுமையா இருந்தோம்....
(கெட்டவார்த்தை)
திரும்பியும் கைவைக்க வெளிக்கிட்டால் எந்தவொரு (கெட்டவார்த்ததை) மகனுக்கும் (கெட்டவார்த்தை) நான் சொல்றன் நல்லா தெரிஞ்சிக்கொள் கடைசி காலம்தான்
அம்மா (கெட்டவார்த்தை)
உங்களுக்கு....அடிப்பேண்டா...ம்ம்ம்....இவன் சாகும் வரைக்கும்....!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis