."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 11 December 2016

Apollo hospital doctors reveal about JJ's stay

Jayalalithaa’s Doctors Reveal What Happened During Her Stay In The Hospital


Tamil Nadu couldn’t handle the sudden demise of their beloved veteran leader, Jayalalithaa, colloquially known as Amma. It led to unprecedented hysteria amidst the agonising cries of the fans who prayed for their leader to get well soon.
But, the late politician’s doctors have a different story to say: They spilt beans on her characteristics and the love that she harboured for her nurses and doctors.

She referred to her team of nurses as ‘King Kong’ and chatted with them. 


Source

Nurse Sheela revealed her interactions with Amma:
You tell me what to do. I will do it’. She smiled at us when we walked in, chatted with us, and, on most occasions, cooperated. When we were around, she made an effort to eat despite difficulties. She would have one spoon for the sake of each of us and one for herself.

A team of 16 nurses were posted to tend to her. Out of them, three of her were her favourite – Sheela, M V Renuka, and Samundeeswari.

The doctors remembered 22 September’s night when Amma was brought to the hospital and how she ordered sandwiches and coffee for herself.
Whiling away time at the hospital, she would indulge in giving skin care tips to the nurses and ordered them to change hairstyles. She also dispensed advice that women should take time out for themselves, however busy they are.

She hated Apollo hospital’s coffee and invited the hospital staff to her Poes residence for the best-served tea.

Image used for representational purpose. Source

“Come, let’s go home. I will serve you the best tea from Kodainadu,” said critical care expert Dr Ramesh Venkataraman.

Even UK-based Richard Beale wasn’t spared from her shenanigans. When he told her that he was the boss of the hospital, she gestured him that this “state was her turf”.

But everything changed on that fateful Sunday evening. She was watching an old Tamil soap opera when an intensivist (name withheld) walked into her room. Jayalalithaa didn’t smile or talk. She seemed breathless. By the time the doctor adjusted the ventilator, the monitors around her had flat-lined. She had suffered a cardiac arrest.
The next day the silence at the hospital seemed deafening and the nurse broke down after hearing her news.
Featured Image Source 1 & 2 (Image used for representational purpose)

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis