."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 25 December 2016

Obama would be the last US president..?!

"Obama will be the last US president who would serve the full term in office"


Conspiracy theorists believe the blind Bulgarian mystic warned that something will happen to the president elect before he is sworn in on January 20, 2017.
Incredibly, Baba correctly predicted that the 44th President of the United States would be black.
She also warned that an economic crisis would prevent the 45th president from taking office, meaning Obama would be the last to serve his term.
Her chilling prediction states: “Everyone will put their hopes in him to end it, but the opposite will happen; he will bring the country down and conflicts between north and south states will escalate.”
Baba has previously hit the headlines after apparently correctly predicting the 9/11 terror attacks, the 2004 Boxing Day Tsunami and the rise of ISIS.
The mystic also made a chilling prophecy warning of an invasion of Europe by Muslim extremists in 2016.
She foresaw a “great Muslim war” which would begin with the Arab Spring in 2010, play out in Syria and end with the establishment of a caliphate by 2043 with Rome at its epicentre, News.com.au reported .
Vanga, who died in 1996 aged 85, reportedly made hundreds of predictions in her 50-year career.
What else did she get right? And what does the future hold according to the mystical seer?

The Kursk nuclear submarine disaster

In 1980 the blind prophetess predicted that in August of 1999, “Kursk will be covered with water and the whole world will weep over it.”
Kursk was a Russian sub that Sank in the Barents Sea on August 12, 2000, killing all aboard.

9/11

In 1989 Baba Vanga said: “Horror, horror! The American brethren will fall after being attacked by the steel birds. The wolves will be howling in a bush, and innocent blood will be gushing.”
On September 11, 2001, planes hijacked by Islamic extremists hit the World Trade Center in New York, killing thousands of people.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis