."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Monday, 5 April 2010

காணொளி: வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா? இல்லைப் போராடுமா?


வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா
இல்லை போராடுமா?
கன்னி மயிலே நாட்டைப் பார்த்தாடும்மா
நீயும் போராடம்மா.

இசை வேண்டுமா ஈழப் போரையே பாடு
ஈழத்தை நினைத்தே நீ தாளத்தைப் போடு
திசை நாலும் அதிர நீ தீம் தீம் என்றாடு
தேடம்மா உன்மண்ணில் விடுதலை தேடு

கால்களை இழந்தாள் பார் களத்திலே ஓரு மங்கை
கண்ணே சொல் எதுக்கடி உன் காலில் சலங்கை
ஈழம் வாழ் கலைகளைப் படைக்கலன் ஆக்கு
எதிரியை நேர் நின்று தாக்கடி தாக்கு.

கோயிலில் ஆடிய காவடி முன்னே
குண்டுகள் வெடித்தன பாரடி கண்ணே
ஆயிரம் புயலாய் உன் வீரத்தைக் காட்டு
அருந்தமிழ் ஈழத்தின் மானத்தை நாட்டு,

-காசி ஆனந்தன்-

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis