."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Tuesday, 20 April 2010

காணொளி: ஒரு தாயின் இதயத்தில் இருந்து...தந்தையின் தேடல்....நிஜம்

காணொளி நிஜம்:
1. ஒரு தாயின் இதயத்தில் இருந்து...
2. தந்தையின் தேடல்....
3. 90 வயதுத் தாயின் தாய்நிலத்துப் பற்று...
4. தொப்புள்கொடி...
5. ஒரு தாயின் குரல் - பாடல்...


காணொளி: ஒரு தாயின் குரல் - நிஜம்
Courtesy: Jaya TV


காணொளி: ஒரு தந்தையின் தேடல்
20 வருடமாகக் காணாத, இலண்டனில் வசிக்கும் தன் பிள்ளையைத் தந்தை தேடுகிறார்.
Parents looking for a Sri Lankan tamil in London who hasn't seen his family for 20 years. Can any one help?!
Courtesy: SunTVகாணொளி:90 வயதுத் தாயின் தாய்நிலத்துப் பற்று
90-year-old grandmother, a former teacher from Jaffna, on re-mandating Vaddukkoaddai Resolution expressing the love for her motherland.தொப்புள்கொடி


ஒரு தாயின் குரல் - பாடல்

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis